Dovydų miško partizanų bunkeris

Plk. Juozo Šibailos-Merainio ir Povilo Žilio-Klevo žūties vieta

Adresas Lančiūnavos girinink., Dovydų miškas, 486 kvart., 14 skl.

Lietuvos partizanų „Prisikėlimo“ apygardos vado žūties vieta

Paminklas pastatytas 1998 m. Padotnuvio kaime, Lietuvos partizanų ,,Prisikėlimo“ apygardos vado J. Paliūno – ,,Ryto“ žūties vietoje. Autorius Juozas Meškuotis.

Adresas Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas

Mikalojaus Katkaus, ,,Balanos gadynės“ autoriaus, kapas

Mikalojus Katkus (1852–1944) – prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas, gimė Ažytėnuose, Kėdainių rajone. Po mokslų grįžo į Ažytėnus ir visą gyvenimą ūkininkavo tėvo ūkyje. Rinko tautosaką, etnografinę medžiagą.

Adresas Lenčiai, Kėdainių rajonas

Paminklai sukilėliams ir Lietuvos Nepriklausomybei Šventybrastyje

Jis primena vieną ryškiausių praeities įvykių – 1863 m. sukilimą. Tų metų spalio pabaigoje netoli nuo Šventybrasčio nutolusiame Daniliškio palivarke 200 pėstininkų ir 20 raitelių sukilėlių būrį užklupo caro kariuomenė. Žuvusiuosius caro valdžia kapinėse laidoti uždraudė, jų kūnus vietos gyventojai surinko ir palaidojo prie bažnyčios šventoriaus.

Adresas Šventybrastis, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas

Paminklas Juozui Tonkūnui ir Lietuvos agronomams tremtiniams

Paminklo pastatymo idėja priklauso profesoriui Petrui Vasinauskui, o kūrė jį skulptorius Vladas Vildžiūnas ir jo asistentas architektas Rimantas Dičius. Paminklas buvo sukurtas iš bronzos ir akmens.

Adresas Akademija (parke, kairėje pusėje nuo kelio, vedančio į Žemdirbystės instituto pastatą), Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas

Partizanų žūties vieta

1992 m. birželio 21 d. Guptilčiuose iškilo didžiulis 8 m aukščio nerūdijančiojo plieno kryžius su šlifuoto akmens plokšte jo papėdėje.

Adresas Krakių seniūnija, Guptilčių kaimas (prie buvusių Sibičių ir Mykolaičių sodybų), Kėdainių rajonas

Partizanų žūties vieta

Adresas Netoli Šventybrasčio, Peiksvos kaimo laukuose, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas

Pirmojo žuvusio savanorio Povilo Lukšio žūties vieta

1919 m. vasario 8-osios rytą 17 žmonių sustiprinta žvalgyba, sužinojusi, kad raudonieji traukiasi, išvyko Šėtos link. Prie Taučiūnų kaimo žvalgus netikėtai apšaudė bolševikai. Viena kulka pakirto Povilą Lukšį – jis buvo pirmas Lietuvos karys, žuvęs per Nepriklausomybės kovas.

Adresas Apie 500 m. į vakarus nuo Taučiūnų kaimo, laukuose, Kėdainių rajonas
1 2
Verslas