Vinco Svirskio kapas

Vincas Svirskis, vienas žymiausių lietuvių dievdirbių, palaidotas Surviliškio senosiose kapinaitėse, šeiminiame Mataičių kape. V. Svirskio kapą jau šiais laikais padėjo sutvarkyti buvęs Lietuvos banko valdytojas Romualdas Visokavičius – jo motina su kryždirbiu turi kraujo giminystės ryšių.

Adresas Surviliškis, Kėdainių rajonas

Žydų žudynių (holokausto) vieta ir kapai

Holokausto vieta

Adresas Daukšių k., Kėdainių m. sen.
1 2
Verslas