• juozui-tonkunui.jpg

Paminklo pastatymo idėja priklauso profesoriui Petrui Vasinauskui, o kūrė jį skulptorius Vladas Vildžiūnas ir jo asistentas architektas Rimantas Dičius. Paminklas buvo sukurtas iš bronzos ir akmens. Centrinėje monumento plokštėje – Juozo Tonkūno bareljefas ir užrašas: ,,Profesorius Juozas Tonkūnas 1894-1968/ Žemės ūkio akademijos rektorius/ Švietimo ministras/ 1941-1955 kalinys ir tremtinys“. Kitoje paminklo pusėje – 80 Žemės ūkio akademijos dėstytojų ir Lietuvos agronomų, ištremtų 1941-06-13, pavardės. Paminklo aukštis – 3,96 m. Jo atidengimo šventė vyko 1991-06-14, minint 50 metų sukaktį nuo pirmosios agronomų tremties.


Adresas

Akademija (parke, kairėje pusėje nuo kelio, vedančio į Žemdirbystės instituto pastatą), Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Paminklas Juozui Tonkūnui ir Lietuvos agronomams tremtiniams
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas