• Lenčiai_1.JPG

Mikalojus Katkus (1852–1944) – prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas, gimė Ažytėnuose, Kėdainių rajone. Po mokslų grįžo į Ažytėnus ir visą gyvenimą ūkininkavo tėvo ūkyje. Rinko tautosaką, etnografinę medžiagą. ,,Balanos gadynę“ parašė, kai jam buvo per 70 metų. Dabar Ažytėnuose veikia M. Katkaus memorialinis muziejus. Pagrindinėje muziejaus ekspozicijoje pasakojama apie mūsų kraštiečio gyvenimą ir veiklą. Kita ekspozicija skirta Krakių krašto XIX–XX amžiaus buičiai. Gyvenimo pabaigoje M.Katkus pasakė: ,,Padarykite paprastą, baltą lentų karstą. Nestatykite brangaus paminklo. Paimkite akmenį iš Ažytėnų lauko <...>. Palaidokite mane ant Ažytės kranto, kad matyčiau, kaip jūs rugius pjausite“. Vykdant jo paskutinę valią jis ir buvo palaidotas Lenčių laisvamaniams skirtoje kapinių vietoje.


Adresas

Lenčiai, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Mikalojaus Katkaus, ,,Balanos gadynės“ autoriaus, kapas
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas