Synagoga

Synagoga została zbudowana w połowie XIX wieku przez najbogatszego w mieście krawca I.Vilnerisa. Budynek, w którym modlili się bogaci Żydzi, ma dwa piętra.

Adres zamieszkania ul. Smilgos 13, Kiejdany

Ulica Wielka

Kiejdany mają 29 historycznych ulic. Jedne są prostoliniowe, inne – krzywe i kręte. Proste ulice zaczęto planować na początku XVII wieku. Magistrat zajmował się budową domów murowanych i ulic.

Adres zamieszkania Didžioji g., Kėdainiai

Wielki Rynek i pomnik Radziwiłłów

Plac Wielkiego Rynku powstał w XVI wieku na prawym brzegu Niewiaży, na podniosłym tarasie, który był głównym targowiskiem dla mieszkańców Kiejdan. W pobliżu placu znajdziemy również 17-wieczne zabudowania: Dom Szklarza (lit. Stiklių namai), Dom Burmistrza Jerzego Andersona, Ratusz, Kościół Ewangelicko-Reformowany.

1 2 3
Biznes