• 5344A2249.jpg

Synagoga została zbudowana w połowie XIX wieku przez najbogatszego w mieście krawca I.Vilnerisa. Budynek, w którym modlili się bogaci Żydzi, ma dwa piętra. Mężczyźni modlili się na pierwszym piętrze, kobiety zaś – na drugim. Z okazji upamiętnienia 200. rocznicy śmierci Eliasza Gaona z Wilna, 14 września 1997 r. na ścianie synagogi zostały odsłonięte dwie pamiątkowe tablice w językach litewskim i hebrajskim ku czci wybitnego żydowskiego myśliciela religijnego. Chociaż w okresie, gdy przyszły wileński Gaon mieszkał i studiował w Kiejdanach, synagogi tu jeszcze nie było, tablice pamiątkowe zostały tu umieszczone właśnie dlatego, że w owym czasie zespół synagog na Starym Rynku był całkowicie zaniedbany.


Adres zamieszkania

ul. Smilgos 13, Kiejdany


Mapa
Biznes