[[#ex]]

,,Wycieczka objazdowa starówką“ | Czas trwania wycieczki – od 1 do 1,5 godziny

Stare Miasto Kiejdan to zabytek urbanistyczny chroniony przez państwo, jedna z siedmiu ocalałych starówek na Litwie. Racjonalnie zaplanowane miasto od końca XVI w. należało do magnatów Kiszków i Radziwiłłów. Tu odnajdziemy historyczną sieć ulic, różnorodne formy architektoniczne: budynki z elementami gotyku, renesansu, baroku i klasycyzmu. Podczas zwiedzania zapoznamy się z najcenniejszymi i najciekawszymi obiektami Starego Miasta.


,,Ich - keidaner. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Kiejdanach” | Czas trwania wycieczki – 2 godziny.

Żydzi osiedlili się w Kiejdanach w pierwszej połowie XVII wieku. Byli dumni z tego, że opiekowali się nimi właściciele miasta, że nie podlegali jurysdykcji miasta. W XVIII wieku kahał żydowski był jednym z największych i najbardziej wpływowych na Żmudzi. W Kiejdanach Talmud studiował przyszły Gaon wileński Eliasz (Elijahu) – żydowski myśliciel znany na całym świecie. W okresie międzywojennym Żydzi byli właścicielami 150 małych drobnych firm i sklepów, zarządzali bankiem, posiadali szkoły, sierocińce, domy opieki, zespoły ochotniczej straży pożarnej i drużyny piłkarskie. W końcu XIX wieku Żydzi stanowili ponad 60% ogólnej populacji Kiejdan. Zachowały się tu trzy byłe żydowskie synagogi, domek, w którym odbywało się święto Sukkot oraz inne żydowskie budowle. Pamiętamy, cenimy i opowiadamy o spuściźnie wspólnoty żydowskiej. Po wycieczce polecamy degustację potraw żydowskich w restauracji „Smilga”!


,,Miasto Książąt Radziwiłłów“ | Czas trwania wycieczki – l,5 godziny

Kiejdany należały do słynnego rodu litewskich szlachciców Radziwiłłów przez około 290 lat. W okresie zarządzania Radziwiłłów miasto było kulturalnym i religijnym centrum protestantyzmu (działało kilka kościołów, gimnazjum, drukarnia). Kościół ewangelicko-reformowany jest nekropolią książąt Radziwiłłów. Groby przedstawicieli rodu Radziwiłłów zostały zamieszczone w krypcie, w ozdobnych sarkofagach renesansowych i barokowych. Podczas wycieczki zapoznamy się z historycznymi znakami tej szlachetnej rodziny, które licznie można napotkać w Starym Mieście Kiejdan. W restauracji ,,Grėjaus namas” polecamy skosztować „Gulasz Radziwiłłów”, przygotowany według przepisu czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego (zalecany przez historyka, dr. Rimvydasa Laužikasa, autora książki „Historyczna kuchnia litewska. Żywność i napoje w Wielkim Księstwie Litewskim”).


,,Kiejdany – mała Szkocja“ | Czas trwania wycieczki – 1–1,5 godziny.

Nie mamy zamków, gór i fiordów charakterystycznych dla Szkocji, jednak od XVII wieku do drugiej połowy XVIII wieku w Kiejdanach mieszkała jedna z najliczniejszych wspólnot szkockich w regionie bałtyckim. Podczas wycieczki dowiemy się, jak Szkoci odnaleźli w Kiejdanach swoją „ziemię obiecaną”, jakie budynki i symbole szkockie na starówce świadczą o tym do dnia dzisiejszego. W restauracji ,,Grėjaus namas“ polecamy zamówić szkocką potrawę haggis!


,,W gościnie u kupca Kejdangena“ | Czas trwania – 1 godzina

Gdzie znajduje się ślad zostawiony przez kupca Kejdangena? Gdzie mieszkał miejski kat? Jakie imię wieszcz Lizdejko dał chłopcu, którego wychował po tym, jak znalazł go w wilczym łożysku? Jaką bitwę przedstawia największa szachownica na Litwie? Przeciwko kogo protestują protestanci? Wycieczka dla mniejszych gości naszej starówki!

[[#ex]]

Biznes