Las w Babianach

Las-park w Babianach (lit. Babėnai) zajmuje powierzchnię 292 ha, położony jest na północy, rozciąga się prawie na 5 km wzdłuż prawego brzegu doliny Niewiaży, równolegle do szosy Kiejdany–Krakinów (lit. Kėdainiai–Krekenava), od szpitala w Kiejdanach do Syrutyszek.

Państwowy Park Regionalny w Krakinowie

Państwowy Park Regionalny w Krakinowie (lit. Krekenavos valstybinis regioninis parkas) powstał w 1992 r., celem zachowania przyrzecznego krajobrazu środkowej części Niewiaży, naturalnego ekosystemu w regionie i wartości dziedzictwa kulturowego oraz celem dysponowania i racjonalnego ich wykorzystywania.

Adres zamieszkania Rejon poniewieski, Rejon kiejdański

Park Dendrologiczny w Skinderyszkach

Położony w 13 km na północny zachód od miasteczka Jaswonie (lit. Josvainiai). Założycielem i opiekunem parku jest leśnik Kęstutis Kaltenis. Park Dendrologiczny w Skinderyszkach można porównywać do ogrodów botanicznych pod względem wartości dendrologicznej.

Adres zamieszkania Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas

Park miejski w Kiejdanach

Park miejski stanowi część zagrody dworskiej w Kiejdanach. Park krajobrazowy z XIX w. jest jednym z pierwszych parków na Litwie. Powierzchnia zagrody dworskiej obejmuje 37,26 ha. Gdy w 1811 r. Kiejdany znalazły się we władaniu hr. Franciszka Czapskiego, zbudował w tym miejscu folwark.

Biznes