• 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Las-park w Babianach (lit. Babėnai) zajmuje powierzchnię 292 ha, położony jest na północy, rozciąga się prawie na 5 km wzdłuż prawego brzegu doliny Niewiaży, równolegle do szosy Kiejdany–Krakinów (lit. Kėdainiai–Krekenava), od szpitala w Kiejdanach do Syrutyszek. W północnej części lasu znajduje się zbiornik wodny-kamieniołom, którego południowe wybrzeże jest popularnym miejscem kąpieliskowym. Część lasu jest zarządzana jako park. Przeważnie rosną drzewa liściaste: dęby, klony, brzozy, osiki, olchy i inne, lecz niemało też jest drzew iglastych: sosny, jodły, sosny górskie. Średni wiek drzewostanów w lesie przekracza 100 lat. W okresie radzieckim w tzw. „bazie rakietowej” wykonywano ćwiczenia wojskowe. Dzisiaj las jest ulubionym miejscem wypoczynkowym mieszczan, znajduje się tu szlak zdrowotny i szlak rekreacyjno-poznawczy. Tutaj spotkamy wiele rowerzystów, biegaczy lub po prostu spacerujących. Wzdłuż ścieżek są tarasy widokowe i wypoczynkowe, meble ogrodowe, miejsca na ognisko, rzeźby dębowe wykonane przez artystów ludowych. Całkowita długość tras wynosi 3,7 km. Do budowy szlaku zdrowotnego i szlaku rekreacyjno-poznawczego zastosowano dwa rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni – ściółka drewniania i ścieżka z kamienia. Szlak rozpoczyna się od końca ulicy Aušros lub ulicą Budrio aż do końca, skręcając w prawo, a następnie idąc prosto jeszcze 50 metrów dalej.


Mapa
Biznes