• krekenavos-parkas.jpg

Państwowy Park Regionalny w Krakinowie (lit. Krekenavos valstybinis regioninis parkas) powstał w 1992 r., celem zachowania przyrzecznego krajobrazu środkowej części Niewiaży, naturalnego ekosystemu w regionie i wartości dziedzictwa kulturowego oraz celem dysponowania i racjonalnego ich wykorzystywania. Całkowita powierzchnia parku wynosi 11 968 ha. Na terytorium rejonu kiejdańskiego, w północnej części, park ten obejmuje 87 ha, pozostała część parku znajduje się w rejonie poniewieskim. Na terenie parku znajdziemy górę zamkową Bakainiai. W miasteczku Krakinów, 28 km od Kiejdan, czynne jest Centrum Turystyczne Krakinowskiego Parku Regionalnego (lit. Krekenavos regioninio parko lankytojų centras) (adres: Dobrovolės k. 2, Krekenava, tel. 8 604 97164) oferujące do obejrzenia interesującą ekspozycję pt. „Różnorodność Starorzeczy Niewiaży” (lit. „Nevėžio upės senvagių įvairovė”), która w sposób oczywisty i atrakcyjny odsłania osobliwości parku regionalnego. Do wyjątkowych atrybutów przyrzecznego krajobrazu Niewiaży należy stara dolina z naturalnymi łąkami i licznymi starorzeczami oraz ich pozostałości. Obok Centrum Turystycznego została wzniesiona 30-metrowa wieża, z której otwiera się wspaniały widok na dolinę Niewiaży, starorzecza w kształcie podkowy, stare jezioro, miasteczko Krakinów z wieżami małej bazyliki, równiny centralnej Litwy, a także pola, lasy i rozproszone gospodarstwa. Niedaleko centrum rozciąga się półkilometrowa „Ścieżka zmysłów” (lit. ,,Pojūčių takas“) z 12 przystankami, gdzie można pobujać się nad wodą, poczuć energię dębu, chodzić boso po masażowej ścieżce, pohuśtać się, wypróbować naturalny masaż, usłyszeć dźwięki przyrody. W centrum można otrzymać wszelkie informacje o dostępnych szlakach poznawczych.


Adres zamieszkania

Rejon poniewieski, Rejon kiejdański


Mapa
Państwowy Park Regionalny w Krakinowie
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes