• 1.jpg
  • 2.jpg

Piliakalnis yra Kruosto ir jo intako Virškaučio kairiuosiuose krantuose esančiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė trikampė, 45 m ilgio. Čia supiltas 28 m ilgio, 2 m aukščio, 21 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 14 m aukščio. Piliakalnio šlaitai statūs, leidžiasi į Kruosto ir jo intako Skaudinio slėnius. Šiaurinėje aikštelės pakraštyje supiltas pylimas. Piliakalnis smarkiai apardytas – seniau čia buvusios kaimo kapinės (joms atminti pastatytas medinis kryžius), aplink vykdoma žemdirbystė, šlaitai apaugę medžiais. Manoma, kad piliakalnyje buvo palaidoti kariai, todėl vietiniai žmonės jį vadino Žalnierka. Pavadinimas kilęs nuo žodžio žalnierius, reiškiančio karį. Datuojamas I tūkst.–II tūkst. pradžia. Pakeliui link piliakalnio – sentikių kapinaitės.


Adresas

Surviliškio seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Verslas