• AZUOLAI_SVENTYBRASTYJE.jpg
  • AZUOLAI.jpg
  • mILOSO_SENELIU_KAPAS.jpg
  • azuolas.jpg

Šventybrasčio ąžuolai auga Šventybrasčio kaime, Nevėžio pakrantėje, prie Brastos upelio. Kalbama, kad ten, kur dabar stovi Šventybrasčio bažnyčia, buvusi senovės lietuvių pagoniškų apeigų vieta, apaugusi ąžuolais. Šiandien teišlikę keturi. Medžių aukštis – 21–24 m, skersmenys – 1,2–1,8 m. 1960 m. ąžuolai paskelbti gamtos, nuo 1987 m. laikomi respublikinės reikšmės paminklais, o nuo 2002 m. gruodžio 20 dienos – valstybės saugomais gamtos paveldo objektais. 1863 metų spalį čia vyko A. Mackevičiaus vadovaujamų sukilėlių kautynės su caro kariuomene. Žuvę kovotojai palaidoti Šventybrastyje. Šventybrasčio bažnyčioje pakrikštytas Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, kapinaitėse palaidoti jo proseneliai.


Adresas

Šventybrastis, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Verslas