• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Surviliškyje tarp 1592 ir 1597 m. buvo pastatytas pirmasis sakralinis pastatas, kuriam 1938 m. padovanotas Bučionių kaimas. 1637–1640 m. Žemaičių vyskupas J. Tiškevičius savo lėšomis pastatydino naują bažnyčią ir padovanojo jai 14 valakų žemės. Apie 1777 m. prie Surviliškio bažnyčios veikė parapinė mokykla. 1791 m. buvo pastatyta nauja medinė Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, turinti baroko ir klasicizmo bruožų. Surviliškio bažnyčioje 1865 m. kunigavęs dvasininkas L. Urbonavičius buvo apkaltintas sukilėlių rėmimu ir tais pačiais metais ištremtas į Tomsko guberniją. Be to, tuo metu nuo 1908 iki 1914 metų veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Bažnyčią galima aplankyti tik pamaldų metu. 


Adresas

Surviliškis, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas