• seta01_vk_d.jpg

1499 m. dvarininkas Bagdonas Petkevičius pastatydino bažnyčią ir dovanojo jai beneficiją. XVII a. viduryje senąją Šėtą ir jos bažnyčią sunaikino švedai. Dabar Šėtoje stovi mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia. Pastatyta XVIII a. pab., tiksli jos pastatymo data dar nėra nustatyta, nes istoriniai šaltiniai pateikia skirtingas datas. Atstatyta po gaisro XIX a. pradžioje, vėliau padidinta. Bažnyčioje yra išlikusių vertingų religinio meno ir kulto daiktų: Švč. Trejybės paveikslas (XIX a.), Švč. Mergelės Marijos Rožančinė (XIX a.), medinė Kristaus Nukryžiuotojo statula, geležinis ornamentuotas kryžius, bažnyčios varpas su mecenato J. Montvilos inicialais. Šventoriuje yra paminklinis kryžius, skirtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės (jai pradėtas beatifikacijos procesas) atminimui. A. Dirsytė kilusi iš šalia Šėtos buvusio Pramislavos vienkiemio, kur tebestovi ūkinis pastatas.


Adresas

Lakštingalų g. 2, Šėtos seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Šėtos Švč. Trejybės bažnyčia
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas