• piliak2.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • koplycia.jpg

Tik pravažiavus Pilionių kaimą, pakelės kairėje pusėje yra piliakalnis, vadintas Švedkapiu arba Piliuko vardais. Pasakojama, kad šioje vietoje lietuviai sumušė švedus: dauguma jų žuvo arba buvo palaidoti piliakalnyje. Pasak padavimo, kalnas atsiradęs, kai švedai čia laidoję žuvusius karius, pildami ant jų žemes kepurėmis. Ilgus dešimtmečius istorikai tvirtino, kad Pilionių piliakalnis – tai garsieji Pilėnai, menantys lietuvių kovas su kryžiuočiais. Gražiausiai šį piliakalnį vadino Naujaupės dvaro savininkai Girštautai – Aukso kalneliu. Apie 1930–1934 m. Vladas Girštautas pastatydino ant šio kalnelio mūro koplyčią su laidojimo rūsiu. Čia kasmet būdavo švenčiami Šv. Elenos atlaidai (toks buvo fundatoriaus žmonos Elenos vardas).


Adresas

Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Verslas