• 1.jpg
  • DSC_0673.jpg
  • 2.jpg
  • DSC_0681.jpg
  • DSC_0719.jpg
  • DSC_0707.jpg
  • DSC_0729.jpg
  • DSC_0673.jpg

Medinė, liaudies architektūros Švč. Mergelės Marijos liūdinčiųjų guodėjos bažnyčia 1857 m. atkelta iš Pašušvio. Bažnyčios perkėlimu rūpinosi Teodora Butlerytė – Pilsudska, Lenkijos maršalo J. Pilsudskio senelė. Ji palaidota bažnyčios šventoriuje. Teodora Uršulė Otilija Butlerytė-Pilsudska (1811–1886) Lietuvos ir Lenkijos istorijoje labiausiai žinoma kaip maršalo Jozefo Klemenso Pilsudskio (1867–1935) močiutė. Gimusi 1811 m., ji augo Repšėnuose, paskui Vilniuje, kur seserų vizitiečių vienuolyno internate globojama įgijo išsilavinimą, išmoko vokiečių ir prancūzų kalbas, skambinti fortepijonu. 1832 m. ji susižadėjo su Piotru Pavelu Pilsudskiu (1794–1851), kilmingu lenkų dvarininku (herbas ,,Pilsudski“). Tais pačiais metais ji ištekėjo ir vėliau susilaukė aštuonių vaikų, iš kurių tik penki užaugo, tarp jų ir pirmagimis Jozefas Vincentas Pilsudskis – būsimojo Lenkijos valstybės kūrėjo ir vadovo tėvas. Iškart po vedybų šeima gyveno žmonos tėviškėje Repšėnuose, vėliau įsikūrė Pašušvyje, Kėdainių rajone, kur jauna šeima ėmėsi tvarkyti našle likusios vyro tetos ūkį su 500 hektarų žemės. Mirus T. Pilsudskos tėvui V. Butleriui, Pilsudskiai 1843 m. persikėlė į Repšėnus ir čia gyveno iki 1849 m., prižiūrėjo giminės ūkį, tol, kol jį jau galėjo perimti 25-erių sulaukęs jaunesnysis T. Pilsudskos brolis Jonas Nepomukas Butleris (1824–1899). Grįžusi visam laikui gyventi į Pašušvio dvarą, jau po poros metų T. Pilsudska liko našlė. Kaip Pašušvio dvarininkė ji rėmė Pajieslio bažnyčios statybą, 1857–1862 m. bažnyčia buvo pastatyta ir 1863 m. konsekruota, bet po sukilimo numalšinimo negavo carinės Rusijos valdžios leidimo pamaldoms. 1885 m., būdama jau 74 metų, ji dalyvavo piligrimų žygyje iš Kauno į Vilnių ir jį pėsčiomis įveikė. Mirė 1886 m. spalio 5 d. Jos noras būti palaidotai šalia vyro Krakių kapinėse liko neišpildytas, nes tas kapines tuo metu buvo ruošiamasi likviduoti. Todėl T. Pilsudskos kapas buvo supiltas garbingoje vietoje priešais jos statytos Pajieslio bažnyčios centrines duris.

Nuotraukos Tito Valionio: Pajieslio Švč. Mergelės Marijos Liūdinčiųjų guodėjos bažnyčia, kapinaitės, Teodoros Pilsudskos kapas

 


Adresas

Pajieslys, Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Pajieslio Švč. Mergelės Marijos Liūdinčiųjų Guodėjos bažnyčia
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas