• _12A3095.jpg
  • _12A3154.jpg
  • _12A3164.jpg
  • _12A3174.jpg

Pagiriai – miestelis Kėdainių rajono šiaurės rytuose, į rytus nuo Kėdainių, nuo rajono centro nutolęs 35 km, įsikūręs prie Rudekšnos upelio. Pagiriai ribojasi su Panevėžio ir Ukmergės rajonais. 

Remiantis istorija, XVI–XVII a. sandūroje Pagiriai buvo dvaras, priklausęs broliams Gabrieliui ir Kasparui Bialozarams, kurie 1626 metai Pagiriuose pastatė Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčią. Nuo tada skaičiuojami miestelio įkūrimo metai.

Pagirių miestelio kapinėse išlikusi koplyčia 1823 m. (kituose šaltiniuose – 1827 m.) statyta kunigo Petraškos, o 1883 m. atnaujinta dvarininko Vincento Montvilos. Koplyčios sienoje yra ne tik atnaujinimo data, bet ir Montvilų palaikų kriptos. Pagiriuose gyvenusio kunigo Albino Alseikos iniciatyva 1911 m. šventoriaus pietvakariniame kampe, prie aikštės, pastatyta keturių tarpsnių, neogotikinių formų mūrinė varpinė. Per karą Pagirių miestelis buvo beveik sunaikintas, tačiau varpinė, nors ir apgriauta, išliko. Vėliau ji buvo restauruota, o šiuo metu joje įrengta ekspozicija apie miestelio istoriją, greta pastatytas stogastulpis (autorius – tautodailininkas Artūras Narkevičius), skirtas svarbiausioms Pagirių istorijos datoms įamžinti. Šalia varpinės auga Savanorių, Atgimimo ir Atminimo ąžuolai.

Pagirių kapinių koplyčia ir Pagirių bažnyčios varpinė Kultūros paveldo departamento sprendimu yra įrašytos į kultūros vertybių registrą.

Pagiriai – savanorių kraštas. 1919 m. kovo 1-ąją įsteigtas kovinis dalinys, pavadintas 1-uoju Pagirių gynimo skyriumi. Vėliau šis skyrius buvo inkorporuotas į Panevėžio batalioną, kurio eilėse net 19 Pagirių valsčiaus savanorių buvo apdovanoti Vyties kryžiaus ordinais. 

Pagirių miestelyje savanorio Mato Railos sūnaus iniciatyva 1993 m. buvo pastatytas paminklas Pagirių krašto savanoriams, partizanams ir tremtiniams atminti. 2019 m. prie paminklo pastatyta atminimo lenta su 19-os Pagirių valsčiaus Vyties kryžiaus ordininkų pavardėmis ir Pagirių gynimo schema.

Pagirių krašte Kuronių kaime 1860 m. gimė iškili asmenybė – Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas (1860–1938). Prelatas ir poetas, teologas ir filosofas, kritikas ir kalbininkas, matematikas, profesorius, keliasdešimties knygų autorius, esperantininkų sąjūdžio Lietuvoje pradininkas ir vienas iš pirmųjų šios kalbos pionierių pasaulyje. Jo gimtinėje pastatytas stogastulpis, o Pagirių miestelio centre esančiame akmenyje įamžinti A. Jakšto  žodžiai:

 

Darbuokis, triūsk, gyvai sukrusk,

Spėkų nesigailėk.

O da, brolau, daugiau, labiau

Jausk ir mylėk!

Ką tau kas skirs – ar peiks, ar girs

Tu nieko nežiūrėk!

Į žmones eik, jiems laimės teik,

Jausk ir mylėk.

Norėdami išsamiau susipažinti su Pagiriuose esančiais istoriniais ir kultūriniais objektais bei šio krašto istorija, kreipkitės į Ritą Mockienę telefonu 8 620 60507.

 

Nuotr. Vaido Juškos


Žemėlapis
Verslas