• 12.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

Paberžės dvaro savininkas grafas Šilingas pastatydino medinę bažnyčią, kuri greitai sudegė. 1858 m. buvo pastatyta (stovinti ir dabar) medinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Joje kunigavo vienas 1863 m. sukilimo vadų kunigas Antanas Mackevičius (1828–1863), 1863 m. kovo 20 d. bažnyčioje perskaitęs sukilimo manifestą ir išsivedęs sukilėlių būrį kovoti prieš caro priespaudą. 1966 m. į Paberžę buvo paskirtas vienuolis kapucinas, kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis – Tėvas Stanislovas. Kunigas suremontavo ir išpuošė bažnyčią, sutvarkė kaimo kapinaites. Šventoriuje ir kapinėse jis pastatė originalių paminklų, klebonijoje ir šalia esančioje klėtelėje įkūrė unikalų bažnytinio ir liaudies meno muziejų. Bažnyčioje yra itin vertingų paveikslų, pamatysite žymiausio lietuvių dievdirbio Vinco Svirskio kryžių. Teigiama, kad jo sukurtas ir šios bažnyčios altorius.


Adresas

Paberžė, Gudžiūnų seniūnija, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, klebonija ir sakralinio meno ,,saugotuvės"
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas