• DSC_0723 – kopija.jpg
  • DSC_0647 – kopija.jpg
  • DSC_0715 – kopija.jpg
  • DSC_0695 – kopija.jpg
  • DSC_0668 – kopija.jpg
  • DSC_0699 – kopija.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Osiedle Akademia (lit. Akademija) położone jest około 15 km na północny zachód od Kiejdan. Miasteczko Datnów (lit. Dotnuva) w źródłach pisanych po raz pierwszy zostało wspomniane w 1372 r., natomiast pałac w Datnowie jest znany od XVI wieku. W połowie XIX wieku powstał również park geometryczny. W pałacu datnowskim w 1919 roku została założona Szkoła Rolniczo-Leśna. W 1922 r. szkole nadano nazwę Technikum Rolniczego, później została założona Akademia Rolnicza, którą w 1947 r. przeniesiono do Kowna. Osiedle ostatecznie zostało nazwane Akademią. Park przy dworku w Datnowie jest uważany za jeden z najbogatszych parków na Litwie pod względem wartości dendrologicznej. W dawnym pałacu obecnie mieszkają rodziny, pałac jest otoczony ocalałymi stawami. W parku wzniesiono pomniki ku czci naukowców rolniczych i wyzwolicieli ziemi kłajpedzkiej. Kamień ma upamiętnić marsz uczniów i nauczycieli Technikum Rolniczego z okazji wyzwolenia Kłajpedy, który odbył się w 1923 roku. W pochodzie udział wzięło 71 mężczyzn – pod flagą zmilitaryzowanego Związku Strzeleckiego zjednoczyło się 70 uczniów i ich lider, wykładowca Viktoras Ruokis.


Adres zamieszkania

Akademia, rejon Kiejdański


Mapa
Pałac i park w Datnowie
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes