• Sv.Juozapo.jpg
 • Sv. Juozapo.jpg
 • Sv. Juozapo.b.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • Juozapo_baznycia.jpg
 • Juozapo_baznyciaa.jpg
 • Juozapo_baznyciaaa.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Na początku XVIII wieku w Kiejdanach zamieszkali mnisi karmelici. Lokalni mieszkańcy reformaci sprzeciwiali się karmelitom, w związku z czym kościół udało im się zbudować dopiero w 1766 roku. Kościół, podobnie jak znajdująca się w pobliżu dzwonnica, jest obszerny i masywny, zatem odznacza się spokojną i monumentalną sylwetką. Wewnątrz zachowały się ołtarze oraz cenne obrazy Trójcy Przenajświętszej wraz z oprawami z drugiej połowy XVIII wieku. Ściany i sufity zostały polichromowane do celów dekoracyjnych, do nich zaś idealnie dopasowane były iluzorycznie na deskach malowane retabula bocznych ołtarzy, które niestety nie przetrwały. W 1963 roku Kościół św. Józefa został zamknięty i zamieniony w magazyn, natomiast w 1991 roku kościół odrestaurowano i zwrócono wiernym. Nie jest czynny w poniedziałki.


Adres zamieszkania

ul. Radvilų 10 , Kiejdany

Strona internetowa

www.juozapoparapija.lt


Mapa
Biznes