Dębowy park powstał w 2009 r. Zaledwie w kilku kilometrach od Kiejdan, za osiedlem Pelėdnagiai w kierunku Labūnava, po lewej stronie wzgórza znajdziemy młodnik dębowy. Swój dąb tu zasadził również prezydent Litwy Valdas Adamkus. Łączna powierzchnia 50 ha zostanie obsadzona 50 tys. dębów. Autorem tego projektu jest Marius Jovaiša. Fundusze otrzymane za każdy sprzedany album „Niewidziana Litwa” postanowił przeznaczyć na zasadzenie jednego dębu. Park zostanie zaprojektowany w kszatłcie krzyża Pogoni, na tabliczkach pamiatkowych będą wymienione wszystkie osoby, które sadziły tu drzewka. Każdej wiosny zostanie zasadzonych tyle dębów, ile naliczy się sprzedanych w ciągu roku książek. Co roku w dąbrowej sadzi się 5-7 tysięcy dębów, teraz jest ich około 20 tysięcy. Dęby aktywnie zasadzane są przez osoby indywidualne, rodziny, instytucje, organizacje, klasy uczniów z całej Litwy.


Adres zamieszkania

Pašiliai, Pelėdnagių seniūnija, Kėdainių rajonas


Mapa
Dąbrowa Tysiąclecia „Niewidziana Litwa”
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes