Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2018 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1 156  verslo įmonės. Lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius augo daugiau kaip 4 proc. Pagal verslo įmonių teisinę formą daugiausiai veikiančių buvo UAB ir IĮ. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė beveik 58 proc., IĮ – beveik 30 proc., o MB skaičius auga ir pernai siekė daugiau kaip  11  proc. nuo visų veikiančių verslo įmonių.

Rajone veikia daugiausiai labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų.
2018 m. pabaigoje Kėdainių rajone veiklą vykdė 5 stambios verslo bendrovės (5 pramonės įmonės - AB ,,Lifosa“, UAB ,,Makveža“, UAB ,, LTP Texdan“, UAB ,,Krekenavos agrofirma“ ir 1 transporto įmonė - UAB ,,Transporto vystymo grupė“), kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės praeitais metais.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 929,3 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (970,3 Eur)  mūsų savivaldybė buvo šeštoje  vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Klaipėdos, Trakų,  Kauno miestų, ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.  Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį  įtakos turėjo išmokėtos vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos ir kitos priežastys.

2018 m. Kėdainių rajono savivaldybėje vidutinis apdraustųjų asmenų skaičius – 13 438, lyginant su  ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, rajono įmonėse dirbo 0,2 proc. daugiau darbuotojų.

2018 m. liepos 1 d. Kėdainių rajone gyveno 46 311 gyventojai (mieste – 23 221 ir kaime – 23 090). 2018 m. liepos 1 d.  darbingo amžiaus gyventojų  buvo 27 660,  iš kurių jaunimas nuo 16 iki 29 metų sudarė 27,6 proc. Gyventojų mažėjimo tendencija stebima visose amžiaus grupėse. Lyginant su 2017 m., darbingo amžiaus gyventojų mažėjo daugiau kaip 2,8 proc. Šį mažėjimą didžiąja dalimi nulėmė gyventojų emigracija. Kadangi tarp emigracijos motyvų dominuoja ekonominiai, susiję su darbo ir uždarbio galimybėmis, daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Vadovaujantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2018 m. gruodžio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje registruota 3013 bedarbių. Nedarbo lygis šalyje buvo 8,9  proc., jaunimo nedarbas iki 29 m.  – 5,6 proc. Kėdainių rajono savivaldybėje 2018 m. pabaigoje nedarbas buvo 10,3 proc., jaunimo nedarbas – 5,6 proc.  Bedarbystė Kėdainių rajono kaimo teritorijoje   viršijo 50 proc., nes beveik visas verslas sukoncentruotas Kėdainių mieste.

Per 2018 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 61 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių ir tai daugiausiai nuo 2015 m. (2015 metais įkurtos 58 įmonės,  2016 m. -  52,  o per 2017 m. – 50).  Populiariausia verslo forma išlieka UAB, jų registruota pernai 31. Vis didesnio populiarumo įteisinant verslą susilaukia MB - įregistruotos 25. IĮ tampa nepatrauklia verslo forma, ir pernai įregistruota tik 3. Pernai registruota viena  akcinė bendrovė ir viena kooperatinė bendrovė.

Per praeitus metus bankrutavo 21 verslo įmonių, 2 –ioms įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Pernai likviduojamos įmonės statusas suteiktas 65 verslo įmonėms.

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, 2018 m. įsigijus verslo liudijimą dirbo 1158 fiziniai asmenys. Dirbančiųjų skaičius pagal šią verslo formą, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, nežymiai mažėjo – 0,5 proc. Tačiau pastebima, kad vis daugiau fizinių asmenų pradeda verslą pagal individualios veiklos pažymą. 2018 m. pagal individualios veiklos pažymą dirbo 1 002 asmenys. Pagal šią verslo formą populiariausia veikla – statybos paslaugos, prekyba, švietimo (mokymų)  paslaugos, draudimo ir  autoserviso paslaugos.

2017 m. tiesioginės užsienio investicijos vienam Lietuvos gyventojui išaugo 7,9 proc. ir sudarė vidutiniškai 5,3 tūkst. Eur. 2017 m. pabaigoje pagal tiesioginių užsienio investicijų srautą Kėdainių rajono savivaldybė yra 9 –oje vietoje iš Lietuvoje esančių savivaldybių, tačiau rajone užsienio investicijos buvo  34,4 proc.  didesnės už Kauno apskrities vidurkį. Kėdainių rajono savivaldybei tiesioginių užsienio investicijų tenkanti dalis vienam gyventojui – 3731 Eur. Lyginant su 2017 m. pabaiga mūsų rajone užsienio investicijų srautai didėjo 29,6  proc.

 

Informaciją parengė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daina Balasevičienė

Turizmas