Tiesioginių užsienio investicijos yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Jos yra vienas pagrindinių šalies ūkio renovacijos veiksnių, nes atsiranda galimybė diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir progresyvias vadybos idėjas.

Tiesioginės užsienio investicijos 2019 m. sausio 1 d.

Pagal tiesioginių užsienio investicijų  (TUI) srautą Kėdainiai yra  6 - oje vietoje tarp Lietuvos savivaldybių. Kėdainių savivaldybei TUI tenkanti dalis vienam gyventojui - 5 159 Eur.   2018 m. pabaigoje TUI Kėdainių rajone buvo beveik  1,5 karto didesnės už Kauno apskrities TUI vidurkį, tenkantį vienam gyventojui.  Pagal  TUI augimo tempus rajono savivaldybėse, išskyrus tris didžiausius Lietuvos miestus kaip Vilnių, Klaipėdą ir Kauną -  Kėdainiai  nusileidžia  tik  Mažeikių ir Kazlų rūdos savivaldybėms. Į Kėdainių ekonominę veiklą daugiausiai investavo apdirbamąją pramonę  tokios šalys kaip Rusija, Danija ir Suomija. 

Tiesioginės užsienio investicijos 2018 m. sausio 1 d.

2017 m. tiesioginės užsienio investicijos vienam Lietuvos gyventojui išaugo 7,9 proc. ir sudarė vidutiniškai 5,3 tūkst. Eur. 2017 m. pabaigoje pagal tiesioginių užsienio investicijų srautą Kėdainių rajono savivaldybė yra 9 –oje vietoje iš Lietuvoje esančių savivaldybių, tačiau rajone užsienio investicijos buvo  34,4 proc.  didesnės už Kauno apskrities vidurkį. Kėdainių rajono savivaldybei tiesioginių užsienio investicijų tenkanti dalis vienam gyventojui – 3731 Eur. Lyginant su 2017 m. pabaiga mūsų rajone užsienio investicijų srautai didėjo 29,6  proc.

Tiesioginės užsienio investicijos 2017 m. sausio 1 d.

2016 m. tiesioginės užsienio investicijos vienam Lietuvos gyventojui išaugo 4,6 proc. ir sudarė vidutiniškai 4,9 tūkst. Eur. 2016 m. pabaigoje pagal tiesioginių užsienio investicijų srautą Kėdainių rajono savivaldybė yra 10-oje vietoje iš Lietuvoje esančių savivaldybių, tačiau buvo 10 proc.  didesnės už Kauno apskrities vidurkį. Kėdainių rajono savivaldybei tiesioginių užsienio investicijų tenkanti dalis vienam gyventojui – 2 879 Eur. Lyginant su 2015 m. pabaiga, mūsų rajone užsienio investicijų srautai sumažėjo 57,3 proc.

Tiesioginės užsienio investicijos 2016 m. sausio 1 d.

Pagal tiesioginių užsienio investicijų srautą Kėdainiai yra trečia iš Lietuvos savivaldybių. Kėdainių savivaldybei tiesioginių užsienio investicijų tenkanti dalis vienam gyventojui - 6 573 Eur. 2015 m. pabaigoje buvo 2,5 karto didesnės už Kauno apskrities vidurkį ir beveik 41 proc. didesnės už Lietuvos Respublikos vidurkį. Pagal tiesioginių užsienio investicijų augimo tempus Kėdainiai tradiciškai nusileidžia tik Vilniaus miesto ir Kazlų rūdos savivaldybėms.

Tiesioginės užsienio investicijos 2015 m. sausio 1 d.

2015 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių rajono savivaldybėje 2014 m. metų pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui – 5 408 Eur, t. y. 2,1 karto didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (2 553 Eur). Kėdainių rajono savivaldybės tiesioginės užsienio investicijos yra didesnės daugiau kaip 22 proc. ir už Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines investicijas vienam gyventojui. 

Tiesioginės užsienio investicijos 2014 m. sausio 1 d.

2014 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių rajono savivaldybėje 2013 m. metų pabaigoje sudarė 866,89  mln. Lt, vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui  – 17 039,6  Lt,    t. y.  2,5 karto   didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (7582,3 Lt). Kėdainių rajono savivaldybės tiesioginės užsienio investicijos yra didesnės daugiau kaip  14 proc.  ir už  Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines investicijas vienam gyventojui.

Tiesioginės užsienio investicijos 2013 m. sausio 1 d.

2013 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių r. sav. 2012 m. metų pabaigoje sudarė 797,47  mln. Lt, vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui  – 15 345 Lt,    t. y.  daugiau  kaip 77 proc.  didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje  (8 652 Lt). Kėdainių r. sav. tiesiogines užsienio investicijas yra didesnės 9 proc.  ir už  Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines investicijas vienam gyventojui.

Turizmas