Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje šiemet yra mokamas vienas iš  didžiausių vidutinis darbo užmokestis. Nuo metų pradžios pagal vidutinį bruto darbo užmokestį esame penketuke: po Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno miestų savivaldybių bei Trakų rajono savivaldybės. Didžiausią darbo užmokestį Kėdainių rajono savivaldybėje darbuotojai gavo dirbdami su žemės ūkiu susijusiose įmonėse bei chemijos pramonėje.

Statistikos departamentas skelbė, kad vidutinis mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ 2018 m. trečią ketvirtį sudarė 935,7 Eur (be individualių įmonių): viešajame sektoriuje – 948,2 Eur, privačiajame sektoriuje – 929,9 Eur.

Lyginant 2017 m. 3-ąjį ketvirtį su šių metų tuo pačiu laikotarpiu, vidutinis bruto darbo užmokestis šalyje išaugo daugiau kaip 10 proc.

2018 m. trečiąjį ketvirtį Kėdainių rajono savivaldybėje vidutinis bruto darbo užmokestis sudarė 919,6 Eur ir per metus išaugo 11,4 proc., t. y. augo sparčiau nei šalyje. Galime pasidžiaugti, kad Trakų ir mūsų savivaldybėje žmonės uždirba daugiausiai, neskaičiuojant trijų didžiųjų Lietuvos miestų, kur koncentruojasi didžioji pramonės ir paslaugų dalis.

Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2020 metų įgyvendinimo stebėsenos 2015–2017 m. ataskaitos duomenimis, lyginant 2015 m. ir 2017 m., vidutinis mėnesinis darbo užmokestis padidėjo 14 proc., 37 proc. augo statybos darbų apimtys, skaičiuojant vienam gyventojui, 19 proc. padaugėjo veikiančių įmonių skaičius ir daugiau nei 12 proc. padidėjo vidutinis ūkio dydis. Didėjantį Kėdainių krašto patrauklumą rodo ir ypač daug, t. y. net 60 proc. padidėjęs atvykusių turistų skaičius.

Parengta pagal Statistikos departamento duomenis ir pagal Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2020 metų įgyvendinimo stebėsenos 2015–2017 m. ataskaitos duomenis

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, tel. 69543, 69559

Turizmas