Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Siekdamos skatinti socialinį verslą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ „Versli Lietuva“ parengė rekomendacijas, kaip laipsniškai perduoti viešųjų paslaugų teikimą socialiniam verslui ir kaip valstybė bei savivaldybės galėtų prisidėti prie socialinio verslo skatinimo iš jo pirkdamos viešąsias paslaugas. Įgyvendinant šias rekomendacijas Kauno miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse jau pradėti vykdyti pilotiniai projektai.

„Lietuvoje viešasis sektorius turėtų teikti tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir verslo įmonės. Todėl laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas socialiniam verslui leis sumažinti valstybinėms ir savivaldybių įmonėms ir įstaigoms tenkančią naštą bei padidins šių paslaugų efektyvumą ir kokybę. Be to, tai padės spręsti socialines visuomenės problemas“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

Rekomendacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms nustato būdus, kaip viešąsias paslaugas būtų galima perduoti socialiniam verslui. Siūlomos priemonės labiausiai tinka tais atvejais, kai socialinės paslaugos perkamos derybų būdu, tačiau gali būti naudojami ir kiti būdai: konkursinis finansavimas, finansavimo sutartys, viešojo ir privataus sektorių partnerystė.

„Esminis socialinio verslo aspektas – veikla, kurią vykdant, dažniausiai pasitelkus netradicinius ir veiksmingus sprendimo būdus, t. y. socialines inovacijas, sprendžiamos vartotojų socialinės problemos. Šiuo metu tik labai mažoje dalyje Lietuvos savivaldybių vykdomi socialiniai verslai, kuriais siekiama teigiamo socialinio poveikio, tačiau potencialas yra labai didelis. Viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybiniam ir privačiam sektoriui neabejotinai paskatins verslumą regionuose ir sukurs socialinio verslo teikiamų paslaugų paklausą“, – sako „Versli Lietuva“ Verslumo departamento vadovas Gytis Morkūnas.

Pagal parengtus viešųjų paslaugų perdavimo modelius įgyvendinami pilotiniai projektai: savivaldybės identifikuoja pagrindinę socialinę problemą, rengia pokyčių teoriją, kuri taikoma siekiant išspręsti problemą, vykdo socialinės paslaugos teikimo stebėseną ir tobulina šios paslaugos teikimą.

Įgyvendindamos pilotinius  projektus savivaldybės taip pat išmoksta taikyti naujus viešųjų pirkimų būdus ir procedūras, kurios leidžia pasiekti geresnį rezultatą. Parengtais viešųjų paslaugų perdavimo modeliais gali naudotis visos suinteresuotos valstybės ir savivaldybių institucijos, pasitelkusios „Versli Lietuva“ parengtą rekomendacijų rinkinį.

Rekomendacijas ir daugiau informacijos apie socialinį verslą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VšĮ „Versli Lietuva“ tinklalapiuose.

Socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, taikomos socialinės inovacijos, o didžioji dalis iš ekonominės veiklos gauto pelno skiriama visuomenės socialinėms problemoms spręsti. Socialinis verslas remiasi viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis.

Turizmas