Šiandien paskelbtas priemonės  „Verslo klasteris LT“ antras kvietimas teikti paraiškas.

Priemonės tikslas yra paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones, susijungusias į bendros veiklos grupes, įsitraukti į tarptautinius tinklus siekiant savo produkcijai rasti naujas eksporto rinkas.

Projektams finansuoti numatyta skirti iki 3 600 000 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 18 d.

Aktualius priemonės dokumentus ir detalią informaciją apie paraiškų teikimą galite rasti čia.

Turizmas