Savivaldybė nori padėkoti įmonėms, mokančioms didžiausias algas

 

           Gyventojų pajamų augimas priklauso nuo darbo užmokesčio, kuris yra pagrindinė priežastis žmogaus pasirinkimo: likti savo šalyje ar emigruoti. Norėdama paskatinti rajono įmones, kurios moka didžiausias algas savo darbuotojams,  Kėdainių rajono savivaldybė skelbia konkursą ,,Kėdainių rajono verslo atstovas, mokantis didžiausią darbo užmokestį“.

 

           Konkursui informaciją apie Kėdainių rajone registruotas įmones  ir mokančias didžiausią vidutinį  bruto darbo užmokestį pagal įmonės kategorijas bus gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Duomenys  apie  mokėtus atlyginimus bus imami už 2017 metų  ir 2018 metų  pirmąjį  pusmetį.  Gautą informaciją svarstys sudaryta konkurso vertinimo darbo grupė.

              Iš visų Konkurse dalyvaujančių įmonių bus  vertinamos didžiausią vidutinį bruto darbo užmokestį mokančios įmonės, pagal šias įmonių kategorijas:

1. ,,Kėdainių rajono labai maža įmonė, mokanti didžiausią darbo užmokestį – kai dirba mažiau kaip 10 darbuotojų;

2. ,,Kėdainių rajono maža įmonė, mokanti didžiausią darbo užmokestį“  – kai dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

3. ,,Kėdainių rajono vidutinė įmonė, mokanti didžiausią darbo užmokestį“ –  kai įmonėje dirba  daugiau kaip 50 darbuotojų;

4. ,,Kėdainių rajono didelė įmonė, mokanti didžiausią darbo užmokestį‘  – kai įmonėje dirba  daugiau kaip 250 darbuotojų.

          Konkurso vertinimo darbo grupei susumavus balus, daugiausiai balų surinkęs konkurso dalyvis skelbiamas nugalėtoju. Surinkus vienodą balų skaičių dviem arba daugiau įmonių, lems darbo grupės pirmininko balsas.

          Nugalėtojai pagal įmonių kategorijas bus skelbiami šventiniame renginyje š. m. lapkričio 9 d. miesto Rotušėje.

Turizmas