• juozui-tonkunui.jpg

Pomysł wzniesienia pomnika należy do profesora Petrasa Vasinauskasa, a jego autorem jest rzeźbiarz Vladas Vildžiūnas i jego asystent architekt Rimantas Dičius. Pomnik został wykonany z brązu i kamienia. Na centralnej płycie pomnika umiejscowiono płaskorzeźbę Juozasa Tonkūnasa i napis: „Profesor Juozas Tonkūnas 1894-1968 / Rektor Akademii Rolniczej / Minister Edukacji / Więzień i wygnaniec z lat 1941-1955”. Na drugiej stronie pomnika – nazwiska 80 wykładowców Akademii Rolniczej i litewskich agronomów zesłanych dn. 13 06 1941 r. Wysokość pomnika wynosi 3,96 m. Uroczystość odsłonięcia odbyła się dn. 14 06 1991 r., w 50. rocznicę pierwszego wygnania agronomów.


Adres zamieszkania

Akademia, rejon kiejdański (w parku, po lewej stronie drogi prowadzącej do budynku Instytutu Rolnictwa)


Mapa
Pomnik Juozasa Tonkūnasa i litewskich agronomów wygnańców
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes