• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 7.jpg
  • 5.jpg
  • 9.jpg
  • 8.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg

Położony w 13 km na północny zachód od miasteczka Jaswonie (lit. Josvainiai). Założycielem i opiekunem parku jest leśnik Kęstutis Kaltenis. Park Dendrologiczny w Skinderyszkach można porównywać do ogrodów botanicznych pod względem wartości dendrologicznej. Park charakteryzuje się ogromną różnorodnością gatunków, odmian, taksonów roślin drzewiastych. Jest to jedna z największych kolekcji dendrologicznych na Litwie. W parku wybrano układ geograficzny. Podzielony jest na następujące geograficzne grupy roślin: Europa, Syberia, Kaukaz, Azja Środkowa, Chiny – Japonia, część wschodnia Ameryki Północnej oraz część zachodnia Ameryki Północnej. Najwięcej gatunków roślin, tj. około 350, pochodzi z części Azji Wschodniej, znanej jako Daleki Wschód, obejmującej Rosyjski Daleki Wschód, Chiny, Koreę i Japonię. Około 250 gatunków sprowadzono z Ameryki Północnej. Przy roślinach umieszczone są tablice informacyjne z nazwami roślin, również zamontowane ławki, stoiska informacyjne, wskazówki grup geograficznych roślin, trzy wieże obserwacyjne wzniesione na wysokości siedmiu metrów, meble ogrodowe. Park zajmuje powierzchnię 123 ha, w tym 39,5 ha to wody tamy rzecznej (Szuszwe). Oprócz różnorodnych i bogatych zbiorów dendrologicznych, w parku można zobaczyć także dużą ilość głazów, będących śladami epoki lodowcowej w kraju.


Adres zamieszkania

Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas


Mapa
Park Dendrologiczny w Skinderyszkach
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes