chrzcielnica:
A
A
A
Tło:
Biały
Czarny
Ilustracje:
Pokaż
Ukryj
  • katkus_7420_muge.jpg

Muzeum powstało w 1965 roku. Na ekspozycję składają się eksponaty kolekcji z muzeum w Kiejdanach, które opowiadają o pisarzu, ludowym działaczu oświatowym, autorze „Balanos gadynė”, „Aušrininkas”, dyrektorze, pierwszym dyplomowanym litewskim agronomie Mikalojusie Katkusie (1852-1944) oraz życiu wiejskim na początku XX wieku. Jego utwór „Balanos gadynė” opowiada o osobliwościach życia i pracy Litwinów w drugiej połowie XIX wieku. Jest to obraz całej epoki, zadziwiający obfitością i jasnością szczegółów, tchnieniem pradawnej przeszłości. Mikalojus Katkus, walczący z ciemnością wioski, nauczał dzieci w Ažytėnai pisma. W sprawie wizyty należy umówić się uprzednio dzwoniąc pod wskazany numer telefonu.


Adres zamieszkania

Ažytėnai, Krakiai Local Authority, Kėdainiai District

Numer telefonu


Mapa
Muzeum Pamięci Mikalojusa Katkusa
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes