• DSC02896-2.jpg
  • 2.jpg

Mauzoleum Książąt Radziwiłłów to filia Muzeum Regionalnego w Kiejdanach. Krypta w Kościele Ewangelicko-Reformowanym (XVII w.) została odrestaurowana w 1995 r., restauracja unikalnych sarkofagów książąt Radziwiłłów z XVII wieku została zakończona w kwietniu 2001 r. Pierwszy odrestaurowany grobowiec ze szczątkami magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVII w.  znajduje się w jednym z najstarszych i największych kościołów protestanckich w całej byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W Mauzoleum przechowuje się 6 unikatowych zabytków sztuki i historii o znaczeniu krajowym z XVII wieku – sarkofagi książąt Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” (1547-1603), Janusza (1612-1655), Mikołaja (1610-1611), Jerzego (1616-1617), Stefana (1624-1624) i Elżbiety (1622-1626) Radziwiłłów. Książęta rodu magnackiego Radziwiłłów byli jednymi z najbardziej wpływowych szlachciców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kiejdany mieli w swojej własności przez 290 lat. W kościele  można obejrzeć wystawę opowiadającą o historii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kiejdanach, przedstawicielach rodu książąt Radziwiłłów pochowanych w mauzoleum, restauracji sarkofagów.


Adres zamieszkania

ul. Senoji 1, Kiejdany

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Mauzoleum Książąt Radziwiłłów w Kościele Ewangelicko-Reformowanym
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes