• Lančiūnava,_bažnyčia_2.JPG
  • lanciunava02_vk_d.jpg

Kościół pw. św. Kazimierza był zbudowany w 1880 roku, lecz w 1960 roku został zamknięty, a budynek zaadaptowany na salę kinową. W 1991 roku kościół został ponownie otwarty dla wiernych. Architektura romantyczna kościoła ma cechy eklektyzmu. Ściany są wykonane z kamieni, wieża – z cegieł. Ściana wielkiego ołtarza jest ozdobiona freskiem (tryptykiem) przedstawiającym ukrzyżowanie Chrystusa i stacje drogi krzyżowej: Wniebowzięcie, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie (lata 1991-1992, autor – malarz Bronius Rutkauskas). Kościół jest czynny podczas nabożeństw.


Adres zamieszkania

Łączynów, rejon Kiejdański


Mapa
Kościół św. Kazimierza w Lančiūnava
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes