• 12.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

Właściciel dworku w Podbrzeziu hrabia Szyling (lit. Šilingas) zbudował drewniany kościół, który wkrótce spłonął. W 1858 roku został zbudowany (oraz zachował się do dnia dzisiejszego) drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP. Służbę tu pełnił jeden z przywódców powstania styczniowego, ksiądz Antoni Mackiewicz (lit. Antanas Mackevičius) (1828-1863), który 20 marca 1863 roku ogłosił w kościele manifest powstania i wywiódł grupę rebeliantów do walki z uciskiem cara. W 1966 roku do Podbrzezia został powołany mnich kapucyn, ksiądz Michał Olgierd Dobrowolski (lit. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) – Ojciec Stanisław, który z kolei zabrał się do naprawy i ustrojenia kościoła, uporządkował również cmentarz wiejski. Na placu przy kościele oraz na cmentarzu postawił oryginalne pomniki, natomiast w plebanii i obok znajdującym się spichlerzu założył unikalne muzeum sztuki sakralnej i ludowej. W Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny możemy obejrzeć niezwykle cenne obrazy, krzyże najbardziej znanego litewskiego artysty sztuki sakralnej Vincasa Svirskisa. Uważa się, że ołtarz w kościele był również stworzony przez niego.


Adres zamieszkania

Podbrzezie, rejon kiejdański


Mapa
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i plebania w Podbrzeziu
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes