• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

We wsi Surwiliszki (lit. Surviliškis) w latach 1592-1597 został zbudowany pierwszy budynek sakralny, do którego w 1938 roku dołączono wieś Bučionys. W latach 1637-1640 biskup żmudzki J. Tyszkiewicz na własny koszt zbudował nowy kościół i oddał pod jego własność 14 włók ziemi. Około 1777 roku przy kościele w Surwiliszkach działała szkoła parafialna. W 1791 roku został wzniesiony nowy drewniany kościółek pw. Jezusa Ukrzyżowanego, charakteryzujący się cechami baroku i klasycyzmu. Kapłan L. Urbonavičius, pełniący służbę w kościele w 1865 roku, został oskarżony o wspieranie powstańców, wskutek czego tegoż samego roku został zesłany do gubernii Tomsk. W tym czasie, od 1908 do 1914 roku funkcjonował tu dział Litewskiego Stowarzyszenia Trzeźwego Życia Katolików (lit. Lietuvių katalikų blaivybės draugija). Kościół można zwiedzać jedynie podczas nabożeństw.


Adres zamieszkania

Surwiliszki, rejon Kiejdański


Mapa
Kościół Jezusa Ukrzyżowanego w Surwiliszkach
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes