• LCX_9202.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • LCX_9200.jpg
  • LCX_9205.jpg

Na początku XVIII w., gdy wspólnota ewangeliczna zaczęła się kurczyć, w Kiejdanach stopniowo gromadzili się mnisi karmelici. Przy Kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (obecnie św. Józefa) założyli klasztor, stowarzyszenie charytatywne, szkołę początkową oraz schronisko. Po 1831 roku władze carskie odpowiedzialne za stłumienie powstania zaczęły stosować represje, a w 1832 r. Klasztor Karmelitów został zamknięty. W 2000 r. do budynku byłego klasztoru zostało przeniesione Muzeum Regionalne w Kiejdanach – jedno z najstarszych muzeów na Litwie, posiadające ponad 20 tys. eksponatów.


Adres zamieszkania

ul. Didžioji g., Kiejdany

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Klasztor Karmelitów (obecnie Muzeum Regionalne w Kiejdanach)
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes