• Sukioniu_piliakalnio_valstybes_paminklo_zenklas.JPG

Podczas badań przeprowadzonych w 1998 roku znaleziono pozostałości zwęglonego muru obronnego złożonego z belek o grubości 13 cm. Ściana została wykonana z poziomych kłod podpartych kijami wkopanymi w ziemię. Na placu były znalezione również żelazne wyroby: kosa, 2 kilofy, klamra, łańcuch, nóż, kawałki mosiężnej biżuterii. W drugiej połowie sierpnia 1372 roku w grodzisku była urządzona kryjówka wsi Šukioniai, zdewastowanej przez wojska Zakonu Kawalerów Mieczowych. Kopiec pochodzi z drugiej połowy XIV wieku.


Adres zamieszkania

Truskava Local Authority, Kėdainiai District


Mapa
Góra zamkowa Šukioniai
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes