• piliak2.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • koplycia.jpg

Tuż za wsią Pilionys, po lewej stronie drogi znajduje się grodzisko zwane „Švedkapis” lub „Piliukas”. Mówi się, że Litwini zwalczyli w tym miejscu Szwedów: większość z nich została zabita lub pochowana na wzgórzu. Według podania kopiec pojawił się, gdy Szwedzi chowali tu zmarłych żołnierzy, nabierając piasek czapkami i przysypując ich ciała. Najpiękniej ten kopiec był nazywany przez gospodarzy dworku w Naujaupė z rodziny Girštautai – „Złote wzgórze”. Około lat 1930-1934 Vladas Girštautas zbudował na tym wzgórzu murowaną kaplicę z miejscem pochówku w piwnicy. Co roku tu były obchodzone uroczystości odpustu św. Heleny (tak miała na imię żona fundatora).


Adres zamieszkania

Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rejon


Mapa
Biznes