Pomnik Juozasa Tonkūnasa i litewskich agronomów wygnańców

Pomysł wzniesienia pomnika należy do profesora Petrasa Vasinauskasa, a jego autorem jest rzeźbiarz Vladas Vildžiūnas i jego asystent architekt Rimantas Dičius.

Adres zamieszkania Akademia, rejon kiejdański (w parku, po lewej stronie drogi prowadzącej do budynku Instytutu Rolnictwa)

Pomnik Powstańców

Przypomina jedno z najważniejszych wydarzeń przeszłości – powstanie styczniowe. Pod koniec października 1863 r., w folwarku Daniliškis nieopodal Świętobrości, armia carska zatrzymała 200 członków piechoty i 20 jeźdźców powstańców.

Adres zamieszkania Świętobrość, rejon kiejdański
1 2
Biznes