Vinco Svirskio kapas

Adres zamieszkania Surviliškis, Kėdainių rajonas

Miejsce zgonu dowódcy litewskich partyzantów oddziału „Prisikėlimas”

Pomnik wzniesiono w 1998 roku we wsi Padotnuvys, w miejscu śmierci dowódcy litewskich partyzantów okręgu „Prisikėlimas” („Wskrzeszenie”) J. Paliūnasa o pseudonimie „Rytas” („Ranek”). Autor pomnika – Juozas Meškuotis.

Adres zamieszkania Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas

Miejsce zgonu partyzantów

Dnia 21 czerwca 1992 r. we wsi Guptilčiai został wzniesiony ogromny 8-metrowy krzyż ze stali nierdzewnej z płytą wykonaną ze szlifowanego kamienia u jego podnóża.

Adres zamieszkania Rejon kiejdański (w pobliżu dawnych zagród Sibičiai i Mykolaičiai)

Miejsce zgonu partyzantów

W miejscu byłej zagrody, w której byli zamordowani partyzanci, ustanowiono kamień. Dnia 25 stycznia 1946 r. podczas walki za wolność Litwy zginęli partyzanci Alfonsas Petrauskas i Pranas Plančiūnas, oraz gońcy Bronius Sereika i Vytautas Sereika. Kamień został postawiony na betonowym postumencie, u góry zamocowany krzyż z figurą Chrystusa. Autor pomnika – Pranas Žlabeckas.

Adres zamieszkania W pobliżu Świętobrości, w polach wsi Peiksva, rejon kiejdański

Miejsce zgonu pierwszego zmarłego wolontariusza Povilasa Lukšysa

Rankiem 8 lutego 1919 r. wzmocniony zwiad składający się z 17 osób, po otrzymaniu wiadomości o o wycofaniu się armii czerwonej, wyruszył w kierunku Szety (lit. Šėta). W pobliżu wioski Taučiūnai wywiadowców niespodziewanie postrzelili bolszewicy.

Adres zamieszkania Około 500 m na zachód od wsi Taučiūnai, w polu
1 2
Biznes