Kalnaberžės piliakalnis, vad. Piličkalniu

Adres zamieszkania Kalnaberžė, Surviliškio seniūnija,Kėdainių rajonas

Lomeikiškių piliakalnis, vad. Krasausko kalnu

Adres zamieszkania Surviliškio seniūnija, Kėdainių rajonas

Góra zamkowa Stašaičiai

Usytuowana nad lewym brzegiem rzeki Lankesa w odległości 5 km na południowy wschód od miejscowości Szeta (lit. Šėta). W centrum placu w okresie radzieckim został wzniesiony betonowy słup elektryczny.

Adres zamieszkania Pelėdnagių seniūnija, Kėdainių rajonas

Góra zamkowa Ambraziūnai

Góra zamkowa znajduje się na linii brzegowej przy spływie rzek Szuszwe (lit. Šušvė) i Szake (lit. Šakė).

Adres zamieszkania Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas

Góra zamkowa Bakainiai

Zespół wzgórza zamkowego w Bakainiai składa się z kopca z dwoma przedmurzami i wałami ochronnymi.

Adres zamieszkania Surviliškio seniūnija, Kėdainių rajonas

Góra zamkowa Pilionys

Tuż za wsią Pilionys, po lewej stronie drogi znajduje się grodzisko zwane „Švedkapis” lub „Piliukas”.

Adres zamieszkania Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rejon

Góra zamkowa Pilsupiai (Bakanas)

Zgodnie z danymi przeprowadzonych badań stwierdzono, że w odległości 1 km na północ od kopca u podnóża góry zamkowej znajdowało się osiedle, gdzie znaleziono wyroby ceramiki płaskiej. Powstanie góry zamkowej datuje się na 1. tysiąclecie lub początek 2. tysiąclecia.

Adres zamieszkania Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas

Góra zamkowa Plinkaigalis

Grodzisko znajduje się na wzgórzu, nad lewym brzegiem rzeki Szuszwe (lit. Šušvė), u zbiegu ze strumykiem Žiedupė.

Adres zamieszkania Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas
1 2
Biznes