Evangelikų reformatų bažnyčia

Adres zamieszkania Senoji str. 1, Kėdainiai
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt

Cerkiew Przemienienia Pańskiego

Początki parafii prawosławnej w Kiejdanach sięgają 1645 roku, gdy Janusz Radziwiłł poślubił drugą żonę Marię Lupu. W 1854 roku hrabia Marian Czapski, właściciel Kiejdan, podarował wspólnocie prawosławnej murowany budynek, który został przebudowany na cerkiew według projektu architekta S. Ikonikowa.

Adres zamieszkania ul. Gedimino g., Kiejdany
Numer telefonu

Gimnazjum „Światłe” w Kiejdanach

W 1625 r. właściciel miasta, reformator Krzysztof Radziwiłł, założył szkołę w obecnym budynku ratusza. W 1647 r. szkołę przekształcono na gimnazjum i nadano nazwę „Światłego” (łac. Gymnasium Illustre), a także przeniesiono do reprezentacyjnego dwukondygnacyjnego budynku renesansowego przy ulicy Wielkiej Zamkowej (lit. Didžioji Pilies gatvė).

Adres zamieszkania ul. Didžioji 62 , Kiejdany
Strona internetowa www.sviesioji.lt

Klasztor Karmelitów (obecnie Muzeum Regionalne w Kiejdanach)

Na początku XVIII w., gdy wspólnota ewangeliczna zaczęła się kurczyć, w Kiejdanach stopniowo gromadzili się mnisi karmelici. Przy Kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (obecnie św. Józefa) założyli klasztor, stowarzyszenie charytatywne, szkołę początkową oraz schronisko.

Adres zamieszkania ul. Didžioji g., Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu
1 2 3
Biznes