Cerkiew Przemienienia Pańskiego

Początki parafii prawosławnej w Kiejdanach sięgają 1645 roku, gdy Janusz Radziwiłł poślubił drugą żonę Marię Lupu. W 1854 roku hrabia Marian Czapski, właściciel Kiejdan, podarował wspólnocie prawosławnej murowany budynek, który został przebudowany na cerkiew według projektu architekta S. Ikonikowa.

Adres zamieszkania ul. Gedimino g., Kiejdany
Numer telefonu

Dąb Mikołaja Daukszy

Jest to najstarszy dąb w Kiejdanach (objętość – 5,4 m, średnica – 1,70 m, wysokość – 23 m).

Adres zamieszkania Babėnai

Gimnazjum „Światłe” w Kiejdanach

W 1625 r. właściciel miasta, reformator Krzysztof Radziwiłł, założył szkołę w obecnym budynku ratusza. W 1647 r. szkołę przekształcono na gimnazjum i nadano nazwę „Światłego” (łac. Gymnasium Illustre), a także przeniesiono do reprezentacyjnego dwukondygnacyjnego budynku renesansowego przy ulicy Wielkiej Zamkowej (lit. Didžioji Pilies gatvė).

Adres zamieszkania ul. Didžioji 62 , Kiejdany
Strona internetowa www.sviesioji.lt

Klasztor Karmelitów (obecnie Muzeum Regionalne w Kiejdanach)

Na początku XVIII w., gdy wspólnota ewangeliczna zaczęła się kurczyć, w Kiejdanach stopniowo gromadzili się mnisi karmelici. Przy Kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (obecnie św. Józefa) założyli klasztor, stowarzyszenie charytatywne, szkołę początkową oraz schronisko.

Adres zamieszkania ul. Didžioji g., Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Kościół Ewangelicko-Luterański

W pierwszej połowie XVII wieku w Kiejdanach osiedliła się niemiecka wspólnota luterańska. Jednonawowy kościół luterański jest wyjątkowy ze względu na ocalałe oryginalne elementy malarstwa ściennego wewnątrz kościoła z XVII wieku. Freski przedstawiają apostołów Piotra i Pawła, ewangelistów Jana, Łukasza, Mateusza i Marka.

Adres zamieszkania ul. Vokiečių 7, Kiejdany
Numer telefonu

Kościół św. Jerzego

Według podania murowany kościół został zbudowany przez krzyżowców w miejscu byłej pogańskiej świątyni, po wycięciu tam dużej puszczy.

Adres zamieszkania ul. Šėtos 22, Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiusvjurgiobaznycia.lt

Kościół św. Józefa

Na początku XVIII wieku w Kiejdanach zamieszkali mnisi karmelici. Lokalni mieszkańcy reformaci sprzeciwiali się karmelitom, w związku z czym kościół udało im się zbudować dopiero w 1766 roku.

Adres zamieszkania ul. Radvilų 10 , Kiejdany
Strona internetowa www.juozapoparapija.lt

Park miejski i minaret

Park miejski w Kiejdanach znajduje się w dawnym dworku Kiejdan. Ocalały zespół dworskiej zagrody składa się z minaretu, piwnic południowej i północnej, bramy i parku. Po powstaniu w 1863 roku dwór został skonfiskowany od Czapskiego i znalazł się we władaniu generała armii rosyjskiej, hrabiego pochodzenia niemieckiego Eduarda Totlebena.

Adres zamieszkania ul. S. Dariaus ir S. Girėno, Kiejdany
1 2
Biznes