Babėnų karjeras

Babėnų karjeras iškastas 1950–1953 metais ir eksploatuotas kaip smėlio ir žvyro telkinys. Pietiniai krantai statūs, skardingi, apaugę Babėnų mišku.

Adresas Babėnai, Kėdainių rajonas

Babėnų miškas

Babėnų miškas-parkas, užimantis 292 ha plotą, yra šiaurinėje dalyje, nusidriekęs beveik 5 km dešiniajame Nevėžio slėnio šlaite palei Kėdainių–Krekenavos kelią nuo Kėdainių ligoninės iki Sirutiškio.

Bakainių piliakalnis

Bakainių piliakalnio kompleksas – pilies kalnas su dviem priešpiliais ir apsauginiais pylimais – vienas didžiausių piliakalnių mūsų rajone, nuo jo atsiveria puikūs gamtos vaizdai. Liaudės upė jį supa net iš trijų pusių, iš šiaurės saugo pylimas.

Adresas Surviliškio seniūnija, Kėdainių rajonas

Buvusi rabinų mokykla

Buvusi rabinų mokykla

Adresas Smilgos g. 7

Buvusi spaustuvė

Buvusi spaustuvė

Adresas Č. Milošo g. 5

Buvusi žydų našlaičių prieglauda

Buvusi žydų našlaičių prieglauda

Adresas Josvainių g. 40

Česlovo Milošo gimtinė / rezidencinis konferencijų centras

Poetas, rašytojas, Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas gimė Šeteniuose, kukliame mamos Veronikos tėvų Zigmanto ir Juzefos (Sirutytės) Kunatų dvare 1911 m. birželio 30 d. ir buvo pakrikštytas šalia Šetenių esančioje Šventybrasčio bažnyčioje. To paties miestelio kapinėse yra palaidoti jo seneliai iš motinos pusės – Siručiai.

Adresas Šeteniai, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas
Telefono numeris

Česlovo Milošo mėgstamiausi

Česlovo Milošo eilėraštis „Prisipažinimas“:

"Sapnuoju vaikščiodamas, kai užmiegu — gyvenu tikrove,
Bėgu vejamas ir apsišlakstęs prakaitu.
Ant ryškių aušros rankų, miestų aikštėse,
Po išsprogdintų vartų marmuro likučiais,
Prekiauju degtine ir auksu." Č. Milošas

Adresas Senoji g. 16, Kėdainiai
Tinklapis www.hotelsmilga.lt
Telefono numeris
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24
Verslas