Verslo situacija 2018 m.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2018 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1 156  verslo įmonės. Lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius augo daugiau kaip 4 proc. Pagal verslo įmonių teisinę formą daugiausiai veikiančių buvo UAB ir IĮ. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė beveik 58 proc., IĮ – beveik 30 proc., o MB skaičius auga ir pernai siekė daugiau kaip  11  proc. nuo visų veikiančių verslo įmonių.

Rajone veikia daugiausiai labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų.
2018 m. pabaigoje Kėdainių rajone veiklą vykdė 5 stambios verslo bendrovės (5 pramonės įmonės - AB ,,Lifosa“, UAB ,,Makveža“, UAB ,, LTP Texdan“, UAB ,,Krekenavos agrofirma“ ir 1 transporto įmonė - UAB ,,Transporto vystymo grupė“), kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės praeitais metais.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 929,3 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (970,3 Eur)  mūsų savivaldybė buvo šeštoje  vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Klaipėdos, Trakų,  Kauno miestų, ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.  Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį  įtakos turėjo išmokėtos vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos ir kitos priežastys.

2018 m. Kėdainių rajono savivaldybėje vidutinis apdraustųjų asmenų skaičius – 13 438, lyginant su  ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, rajono įmonėse dirbo 0,2 proc. daugiau darbuotojų.

2018 m. liepos 1 d. Kėdainių rajone gyveno 46 311 gyventojai (mieste – 23 221 ir kaime – 23 090). 2018 m. liepos 1 d.  darbingo amžiaus gyventojų  buvo 27 660,  iš kurių jaunimas nuo 16 iki 29 metų sudarė 27,6 proc. Gyventojų mažėjimo tendencija stebima visose amžiaus grupėse. Lyginant su 2017 m., darbingo amžiaus gyventojų mažėjo daugiau kaip 2,8 proc. Šį mažėjimą didžiąja dalimi nulėmė gyventojų emigracija. Kadangi tarp emigracijos motyvų dominuoja ekonominiai, susiję su darbo ir uždarbio galimybėmis, daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Vadovaujantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2018 m. gruodžio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje registruota 3013 bedarbių. Nedarbo lygis šalyje buvo 8,9  proc., jaunimo nedarbas iki 29 m.  – 5,6 proc. Kėdainių rajono savivaldybėje 2018 m. pabaigoje nedarbas buvo 10,3 proc., jaunimo nedarbas – 5,6 proc.  Bedarbystė Kėdainių rajono kaimo teritorijoje   viršijo 50 proc., nes beveik visas verslas sukoncentruotas Kėdainių mieste.

Per 2018 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 61 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių ir tai daugiausiai nuo 2015 m. (2015 metais įkurtos 58 įmonės,  2016 m. -  52,  o per 2017 m. – 50).  Populiariausia verslo forma išlieka UAB, jų registruota pernai 31. Vis didesnio populiarumo įteisinant verslą susilaukia MB - įregistruotos 25. IĮ tampa nepatrauklia verslo forma, ir pernai įregistruota tik 3. Pernai registruota viena  akcinė bendrovė ir viena kooperatinė bendrovė.

Per praeitus metus bankrutavo 21 verslo įmonių, 2 –ioms įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Pernai likviduojamos įmonės statusas suteiktas 65 verslo įmonėms.

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, 2018 m. įsigijus verslo liudijimą dirbo 1158 fiziniai asmenys. Dirbančiųjų skaičius pagal šią verslo formą, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, nežymiai mažėjo – 0,5 proc. Tačiau pastebima, kad vis daugiau fizinių asmenų pradeda verslą pagal individualios veiklos pažymą. 2018 m. pagal individualios veiklos pažymą dirbo 1 002 asmenys. Pagal šią verslo formą populiariausia veikla – statybos paslaugos, prekyba, švietimo (mokymų)  paslaugos, draudimo ir  autoserviso paslaugos.

 

Informaciją parengė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daina Balasevičienė

 

SVV APŽVALGA 2017 M.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2017 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1 108  verslo įmonės. Lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius augo nežymiai − tik 0,2 proc. (2016 m. VĮ Registrų centro patikslintais duomenimis, veikė 1 106 įmonės). Pagal verslo įmonių teisinę formą daugiausiai veikiančių buvo UAB ir IĮ. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė daugiau kaip 56 proc., IĮ – beveik 32 proc., o MB skaičius auga ir pernai siekė daugiau kaip  10  proc. nuo visų veikiančių verslo įmonių.

Rajone veikia daugiausiai labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų.
2017 m. pabaigoje Kėdainių rajone veiklą vykdė 5 stambios verslo bendrovės (5 pramonės įmonės − AB ,,Lifosa“, UAB Kėdainių konservų fabrikas, UAB ,,Texdan“, UAB Krekenavos agrofirma ir 1 transporto įmonė − UAB ,,Transporto vystymo grupė“), kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės praeitais metais.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2017 m. trečią ketvirtį vidutinis bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 825,3 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį mūsų savivaldybė yra dešimtoje vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno miestų, Trakų, Jonavos ir kt. rajonų savivaldybėse.  Tačiau 1,6 proc. didesnis, negu Kauno apskrityje. 2017 m. Kėdainių rajono savivaldybėje vidutinis apdraustųjų asmenų skaičius − 19,8 tūkst., tai 0,5 proc. mažesnis negu 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2017 m. pradžioje darbingo amžiaus gyventojų buvo 28 471, iš  kurių jaunimas nuo 16 iki 29 metų sudarė 28,5 proc. Gyventojų mažėjimo tendencija matoma visose amžiaus grupėse. Lyginant su 2016 m., darbingo amžiaus gyventojų mažėjo daugiau kaip 2,5 proc. Šį mažėjimą didžiąja dalimi nulėmė gyventojų emigracija. Kadangi tarp emigracijos motyvų dominuoja ekonominiai, susiję su darbo ir uždarbio galimybėmis, daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Vadovaujantis Kauno teritorinės darbo biržos bei Statistikos departamento duomenimis, faktinė darbo pasiūla siekia 25 793 asmenų, o iš šio skaičiaus 2 678 yra bedarbiai. Nedarbo lygis šalyje buvo 8,7 proc., Kėdainių rajono savivaldybėje 2017 m. pabaigoje buvo 9,4 proc. ir tai buvo 0,9 proc. punkto  didesnis, negu  2016 m. pabaigoje.

Per 2017 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota 50 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių ir nuo 2015 m. pastebima, kad vis mažiau žmonių ryžtasi pradėti verslą:  2015 metais įkurtos 58 įmonės,  2016 m. −  52,  o per 2017 m. – 50.  Populiariausia verslo forma išlieka UAB, jų registruota pernai 29. Vis didesnio populiarumo įteisinant verslą susilaukia MB −  įregistruotos 22. IĮ tampa nepatrauklia verslo forma, ir pernai įregistruota tik 1.

Per praeitus metus bankrutavo 21 verslo įmonių, 7-ioms įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Pernai likviduojamos įmonės statusas suteiktas 67 verslo įmonėms. Pastebima tendencija, kad įmonėms bankroto bylų iškeliama daugiau (2016 m. – 19 įmonių).

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, 2017 m. įsigiję verslo liudijimą dirbo 1 165 fiziniai asmenys. Dirbančiųjų skaičius pagal šią verslo formą, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo beveik 4 proc. Tačiau pastebima, kad vis daugiau fizinių asmenų pradeda verslą pagal individualios veiklos pažymą. 2017 m. pagal individualios veiklos pažymą dirbo 1 736 asmenys. Pagal šią verslo formą populiariausia veikla – statybos paslaugos (17,2 proc.), prekyba (12,6 proc.), švietimo (mokymų)  paslaugos (8,3 proc.), draudimo  (5,8 proc.) ir  autoserviso paslaugos (3,3 proc.).

2016 m. tiesioginės užsienio investicijos vienam Lietuvos gyventojui išaugo 4,6 proc. ir sudarė vidutiniškai 4,9 tūkst. Eur. 2016 m. pabaigoje pagal tiesioginių užsienio investicijų srautą Kėdainių rajono savivaldybė yra 10-oje vietoje iš Lietuvoje esančių savivaldybių, tačiau buvo 10 proc.  didesnės už Kauno apskrities vidurkį. Kėdainių rajono savivaldybei tiesioginių užsienio investicijų tenkanti dalis vienam gyventojui – 2 879 Eur. Lyginant su 2015 m. pabaiga, mūsų rajone užsienio investicijų srautai sumažėjo 57,3 proc.


Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 929 verslo įmonė, tai yra beveik 12,9 proc. mažiau nei 2014 metais. Toks didžiulis įmonių mažėjimas buvo netikėtas. Per 2015 m. net 152 individualios įmonės buvo likviduotos, o 135 individualioms įmonėms likvidavimo procedūra dar tęsiasi (viso likviduojamos 139 įmonės, bankrutuojančios 3). Kėdainių rajone veiklą vykdė 5 stambios verslo įmonės, kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės (jose dirbo 21,7 proc. visų dirbančiųjų) 2015 metais.

Sparčiau nei kainos augo gyventojų vidutinio darbo užmokesčio rodikliai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kėdainių rajone vidutinis mėnesinis darbuotojų bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių) 2015 m. gruodžio 31 d. siekė 760,01 Eur.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės (UAB) ir individualiosios įmonės (IĮ). Per 2015 metaus Kėdainių rajone IĮ skaičius sumažėjo daugiau kaip 40,5 proc. ir vidutiniškai sudarė 25,9 proc. Bandydami atsakyti į klausimą kas lėmė tokį didelį įmonių mažėjimą, atsakymą ko gero, rastume įvertinę padidėjusią mokestinę naštą: nuo 2015 m. įvestas 26,3 proc. Valstybinio socialinio draudimo mokestis individualių įmonių ir mažųjų bendrijų savininkams, jei įmonė veikia daugiau kaip vienerius metus. Taip pat įmonių veiklai turėjo įtakos euro įvedimas, Rusijos krizė bei didėjantys emigracijos srautai. UAB, AB ir jų filialų skaičius augo 4 proc. ir sudarė 57,9 proc. visų verslo įmonių. Mažosios bendrijos atranda savo nišą (per metus išaugo 14 proc.). ir mažina UAB poreikį. Per 2015 m. žymiai sumažėjo žemės ūkio bendrovių nuo veiklą vykdančių 2014 m. 28 iki 8 bendrovių metų pabaigoje. Kitos įmonės formos kaip Kooperatinės bendrovės (KB), tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) visoje įmonių struktūroje rajone keitėsi nežymiai.

Pastaruosius porą metų svyravęs nedarbo lysis 2015 m. išliko panašus kaip ir 2014 metų pabaigoje ir siekė 8,8 proc., jaunimo tarpe nedarbas - 4,7 proc. Nors nedarbo lygis augo nežymiai, tačiau darbuotojų skaičius didelių šuolių į viršų nepatyrė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajono įmonėse dirbo 16 616 darbuotojai (iš jų privačiame sektoriuje apie 79 proc.), o tai yra tik 2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2014 m.

Per 2015 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 59 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (17 proc. mažiau negu 2014 m. per tą patį laikotarpį), 30 uždarųjų akcinių bendrovių, 26 mažosios bendrijos, 3 individualiosios įmonės.

Tarp Kėdainiečių ir toliau išliko populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. individualią veiklą vykdė 1089 fiziniai asmenys. Palyginti su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą 2015 m. dirbo 2 proc. daugiau žmonių. Įsigiję verslo liudijimą dirbo 851 asmenys.

2015 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių rajono savivaldybėje 2014 m. metų pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui – 5 408 Eur, t. y. 2,1 karto didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (2 553 Eur). Kėdainių rajono savivaldybės tiesioginės užsienio investicijos yra didesnės daugiau kaip 22 proc. ir už Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines investicijas vienam gyventojui.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2014 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1 067 verslo įmonė, tai yra beveik 3,5 proc. daugiau nei 2013 metais. Kėdainių rajone veiklą vykdė 7 stambios verslo, kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės 2014 metais.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad daugiausiai rajone veikiančių UAB ir IĮ. 2014 metais Kėdainių rajone IĮ skaičius sumažėjo daugiau kaip 2 proc. ir vidutiniškai sudarė 37,1 proc., UAB, AB ir jų filialų skaičius augo iki 53,7 proc. visų verslo įmonių, MB sudarė 5,1 proc. 2014 metais UAB, AB ir jų filialų skaičius siekė 573, t.y. nežymiai didėjo (1,1 proc.) Kooperatinių bendrovių (KB), tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB), komanditinių ūkinių bendrijų (KŪB), ŽŪB dalis išliko nedidelė – apie 4 procentus.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2014 m. gruodžio 31 d. Kėdainių įmonėse dirbo 16 416 darbuotojų.

Asmeninių finansų instituto duomenimis, atlikus šalies savivaldybių analizę, Kėdainių įmonėse vidutinis mėnesinis darbuotojų bruto darbo užmokestis praeitais metais buvo 1868 Lt, ir augo sparčiau negu šalies vidurkis. Pagal šį rodiklį Kėdainių rajono savivaldybė pakilo iš 10 vietos į 6. Kauno mieste jis (2,4 proc. didesnis negu mūsų rajone. Didelę įtaką Darbo užmokesčio didėjimui mūsų rajone turėjo aukšti chemijos pramonėje dirbančiųjų atlyginimai.

Nedarbas Kėdainių r. sav. 2015 m. sausio 1 d. buvo 8,7 proc., Kauno regione – 8,2 proc. (Kaune, Kaišiadoryse – 7,7 proc.) Lietuvoje – 9,3 proc. Didelė įtaką nedarbui mūsų rajone daro darbų sezoniškumas, terminuoti ir žemės ūkio darbai, taip pat baigiasi veikla su verslo liudijimais ir žmonės registruojasi vėl į darbo biržą. Tačiau prasidėjus sezonui, nedarbas Kėdainiuose mažėja sparčiausiai Lietuvoje. Ateityje nedarbo mažėjimui didelę įtaką turės besikuriančios naujos įmonės Laisvojoje Ekonominėje Zonoje.

Per 2014 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 69 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (9,5 proc. daugiau negu 2013 m. per tą patį laikotarpį), daugiausiai- 39 UAB, 20 mažųjų bendrijų, 8 IĮ ir 2 kooperatinės bendrovės. Per praeitus metus bankrutavo 23 verslo įmonės, 6 įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama.

Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2014 m. gruodžio 31 d. individualią veiklą vykdė 1067 fiziniai asmenys. Palyginti su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą 2014 m. dirbo 15,5 proc. daugiau žmonių. Įsigiję verslo liudijimą dirbo 851 asmenys. 2014 m. su verslo liudijimu dirbo 16,7 proc. daugiau žmonių nei 2013 m. Tendencija rodo, kad žmonės vis dažniau ryžtasi dirbti savarankiškai.

2014 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių rajono savivaldybėje 2013 m. metų pabaigoje sudarė 866,89 mln. Lt, vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui – 17 039,6 Lt, t. y. 2,5 karto didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (7582,3 Lt). Kėdainių rajono savivaldybės tiesioginės užsienio investicijos yra didesnės daugiau kaip 14 proc. ir už Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines investicijas vienam gyventojui.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2014 m. birželio 30 d. Kėdainių rajone veikė 1045  verslo įmonės, tai yra beveik 2 proc. daugiau nei 2013 metų pabaigoje. Kėdainių rajone veiklą vykdė 7 stambios pramonės įmonės, kurios buvo didžiausi mūsų rajono gyventojų darbdaviai 2014 metų pirmą pusmetį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kėdainių įmonėse vidutinis mėnesinis darbuotojų bruto darbo užmokestis pirmąjį 2014 m. ketvirtį buvo 2364 Lt (be individualių įmonių). Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis prieš mokesčius padidėjo – 119 Lt. Manome, kad tai įtakos turėjo nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusi LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta neapmokestinamojo pajamų dydžio ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, AB ,,Lifosa“ ir kitų įmonių darbuotojams išmokėtas 13 atlyginimas.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė išlieka ta pati – uždarosios akcinės bendrovės (UAB) ir individualiosios įmonės (IĮ). 2014 metais I ketvirtį Kėdainių rajone IĮ skaičius vidutiniškai sudarė 37,5 proc., UAB, AB  ir jų  filialų skaičius augo iki 55,4 proc. visų verslo įmonių. Neseniai atsiradusi forma – mažosios bendrijos sudarė 5 proc., t.y. 1 proc. daugiau negu 2013 m. I pusmetį. Uždarųjų akcinių bendrovių, jų filialų, atstovybių, akcinių bendrovių ir jų filialų skaičius siekė 579, o jų dalis visų verslo įmonių struktūroje padidėjo 7 procentais. Kooperatinių bendrovių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų, žemės ūkio bendrovių dalis visoje įmonių struktūroje rajone išliko nedidelė – apie 4 procentus. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. I ketvirtį  Kėdainių įmonėse dirbo 13 115 darbuotojai, t.y. 0,4 proc. daugiau, lyginant su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu.

Per 2014 m. pirmajį pusmetį Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 37 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės: 23 uždarosios akcinės bendrovės, 2 individualiosios įmonės ir 12 mažųjų bendrijų. Per 2014 m. I pusmetį bankrutavo 23 verslo įmonės, 7 įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama, reorganizuojamos 3 įmonės, restruktūrizuojamos 2.

Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2014 m. pusmetį savarankiškai dirbančiųjų fizinių asmenų skaičius augo. 2014 m. birželio 30 d. individualią veiklą vykdė 1002 fiziniai asmenys, su verslo liudijimu dirbo 871 asmenys.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1031  verslo įmonės, tai yra beveik 5 proc. daugiau nei 2012 metais. Kėdainių rajone veiklą vykdė 5 stambios pramonės įmonės, kurios buvo didžiausi mūsų rajono gyventojų darbdaviai 2013 metais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, Kėdainių įmonėse vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1780,30 Lt.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės (UAB) ir individualiosios įmonės (IĮ). 2013 metais Kėdainių rajone IĮ skaičius sumažėjo daugiau kaip 3 proc. ir  vidutiniškai sudarė 39,4 proc., UAB, AB  ir jų  filialų skaičius augo iki 52,6 proc. visų verslo įmonių. Nauja forma – mažosios bendrijos sudarė 4 proc. 2013 metais uždarųjų akcinių bendrovių, jų filialų, atstovybių, akcinių bendrovių ir jų filialų skaičius siekė 542, o jų dalis visų verslo įmonių struktūroje padidėjo beveik 8,4 procentais. Kooperatinių bendrovių (KB), tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB), komanditinių ūkinių bendrijų (KŪB), žemės ūkio bendrovių (ŽŪB) dalis visoje įmonių struktūroje rajone išliko nedidelė – apie 4 procentus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d.  Kėdainių įmonėse dirbo 16 046 darbuotojai. Per 2013 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 63 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės: 34 uždarosios akcinės bendrovės, 2 individualiosios įmonės ir 27 mažosios bendrijos, t. y. 3 proc. mažiau negu 2012 m. Per 2013 m. bankrutavo 25 verslo įmonės, 3 įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. individualią veiklą vykdė 924 fiziniai asmenys. Palyginti su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą 2013 m. dirbo 23 proc. daugiau žmonių. Įsigiję verslo liudijimą dirbo 729 asmenys. 2013 m. su verslo liudijimu dirbo 6 proc. daugiau žmonių, negu 2012 m.

2013 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių r. sav. 2012 m. metų pabaigoje sudarė 797,47 mln. Lt, vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui  – 15 345 Lt, t. y. daugiau kaip 77 proc. didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (8 652 Lt). Kėdainių r. sav. tiesiogines užsienio investicijas yra didesnės 9 proc. ir už Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines investicijas vienam gyventojui.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis 2012 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 982  verslo įmonės, tai yra beveik 5 proc. daugiau nei 2011 metais. Kėdainių rajone veiklą vykdė 6 stambios pramonės įmonės, kurios buvo didžiausi mūsų rajono gyventojų darbdaviai 2012 metais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus duomenimis Kėdainių įmonėse vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2012 m. spalio 1 d. buvo 1 645, 02 Lt.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės (UAB), individualiosios įmonės (IĮ). Nuo 2012 m. rugsėjo mėn., įsigaliojus LR Mažųjų bendrijų įstatymui, verslininkai rinkosi ir naująją formą - įregistruota 15 mažųjų bendrijų (MB). 2012 metais Kėdainių rajone IĮ sumažėjo daugiau kaip 2 proc. ir  vidutiniškai sudarė 42,8 proc., UAB, AB  ir jų  filialų buvo – 51,0 proc. visų verslo įmonių, nauja forma – mažosios bendrijos sudarė 1,5 proc. 2012 metais uždarųjų akcinių bendrovių, jų filialų, atstovybių, akcinių bendrovių ir jų filialų skaičius 2012 m. siekė 500, o jų dalis visų verslo įmonių stuktūroje padidėjo beveik 6 procentais. Kooperatinių bendrovių (KB), tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB), komanditinių ūkinių bendrijų (KŪB), žemės ūkio bendrovių (ŽŪB) dalis visoje įmonių struktūroje rajone išliko beveik nepakitusi – 7 procentai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis 2012 m. sausio 1 d.

Kėdainių įmonėse dirbo 16 008 darbuotojai. Per 2012 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 65 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (2011 m. – 63): 42 uždarosios akcinės bendrovės, 8 individualiosios įmonės ir 15 mažųjų bendrųjų. t. y. 3 proc. daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Per 2012 m. bankrutavo 31 verslo įmonė, 3 įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Vadovaujantis Socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2012 m. individualią veiklą vykdė 750 fiziniai asmenys. Palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą 2012 m. dirbo 28 proc. daugiau žmonių. Įsigiję verslo liudijimą dirbo 683 asmenų. 

2012 m. lapkričio mėn. paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių r. sav. 2011 m. metų pabaigoje sudarė 455,28 mln. Lt, vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui  – 8591 Lt, t.y. 12 proc. buvo didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (7672 Lt).

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2012 m. birželio 30 d. Kėdainių rajone veikė 959  verslo įmonės, tai yra beveik 1 proc. daugiau nei 2011 m. Kėdainių rajone veiklą vykdė 7 stambios pramonės įmonės, kurios buvo  didžiausi mūsų rajono gyventojų darbdaviai 2012 pirmą pusmetį.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė –uždarosios akcinės bendrovės (UAB) ir individualios įmonės  (IĮ). 2012 m. pirmą pusmetį IĮ sudarė  44,7 proc., UAB  ir jų  filialai Kėdainių rajone vidutiniškai sudarė beveik 50,6 proc. visų verslo įmonių. Pastebėta, kad 2012 metų pirmą pusmetį vis daugiau individualių įmonių  persitvarkė į uždarąsias akcines bendroves ir vis daugiau pradedančiųjų verslą rinkosi uždarąsias akcines bendroves. Uždarųjų akcinių bendrovių, jų filialų, atstovybių, akcinių bendrovių ir jų filialų dalis bendroje verslo įmonių dalyje 2012 m. padidėjo beveik 3 proc. ir įmonių skaičius siekė 488. Kooperatinių bendrovių (KB), tikrųjų (TŪB), komanditinių (KŪB) ūkinių bendrijų, žemės ūkio bendrovių skaičiaus dalis visoje įmonių struktūroje rajone nėra didelė – 5 proc.

Per 2012 m. I pusmetį Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 34 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės: 27 uždarosios akcinės bendrovės, 7 individualios įmonės.

Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2012 m. pirmą pusmetį Kėdainių rajono verslo įmonėse dirbo 10 285 drabuotojai, t.y. 1 proc mažiau nei 2011 m.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2011 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 937  verslo įmonės, tai yra beveik 4 proc. daugiau nei 2010 m. Kėdainių rajone veiklą vykdė 7 stambios pramonės įmonės, kurios buvo  didžiausi mūsų rajono gyventojų darbdaviai 2011 metais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus duomenimis, Kėdainių įmonėse vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis 2011 m. spalio 1 d. buvo 1600,71 Lt, t.y. 3 proc. mažesnis negu 2010 m. spalio 1 d.

Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė –uždarosios akcinės bendrovės (UAB) ir individualios įmonės  (IĮ). 2011 m. IĮ sudarė  44,7 proc., UAB  ir jų  filialai Kėdainių rajone vidutiniškai sudarė beveik 49,3 proc. visų verslo įmonių. Pastebėta, kad 2011 metais vis daugiau individualių įmonių  persitvarkė į uždarąsias akcines bendroves ir vis daugiau pradedančiųjų verslą rinkosi uždarąsias akcines bendroves. Uždarųjų akcinių bendrovių, jų filialų, atstovybių, akcinių bendrovių ir jų filialų dalis bendroje verslo įmonių dalyje 2011 m. padidėjo beveik 12 proc. ir įmonių skaičius siekė 472. Kooperatinių bendrovių (KB), tikrųjų (TŪB), komanditinių (KŪB) ūkinių bendrijų, žemės ūkio bendrovių skaičiaus dalis visoje įmonių struktūroje rajone nėra didelė – 6 proc. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariais duomenimis, 2011 m. sausio 1 d.  Kėdainių rajono verslo įmonėse dirbo 10 229 darbuotojai, t. y. 1 proc. mažiau negu 2010 m.

Per 2011 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 63 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (2010 m. – 43): 54 uždarosios akcinės bendrovės, 9 individualios įmonės, t. y. beveik 47 proc. daugiau, negu pernai per tą patį laikotarpį. Per 2011 m. Kėdainių rajono verslo įmonėms iškelta 10 bankroto bylų, arba 40 proc. mažiau negu 2010 metais. Vadovaujantis Socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus preliminariaisiais duomenimis, 2011 m. individualią veiklą vykdė 587 fiziniai asmenys. Palyginti su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą dirbo 23 proc.  daugiau žmonių. Su verslo liudijimu dirbo 715 asmenų.

Turizmas