SMULKIUOSIUS VERSLININKUS AR ASMENIS, KETINANČIUS PRADĖTI  SAVO VERSLĄ, KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA NAUDOTIS TEIKIAMA PARAMA

        Smulkiojo verslo rėmimo fondas, įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, jau skaičiuoja 20-tuosius metus. Per šį laikotarpį, atsižvelgiant į besikeičiančią verslo situaciją, fondo nuostatai buvo keičiami keletą kartų, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas mūsų rajono smulkiesiems verslininkams pasinaudoti savivaldybės teikiama parama. Smulkiojo verslo rėmimo fonde yra apie 300 000 Eur, kuriais smulkieji verslininkai naudojasi imdami paskolas ir pradeda verslą ar investuoja į verslo plėtrą.

       Šių metų pradžioje, siekiant sumažinti biurokratinę naštą ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas smulkiajam verslui, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  buvo koreguoti fondo nuostatai ir supaprastinta paramai gauti dokumentų teikimo tvarka. 

       Savivaldybės teikiama fondo parama gali naudotis visi verslo subjektai, registruoti ir veiklą vykdantys Kėdainių rajono savivaldybėje: su verslo liudijimu dirbantys asmenys; asmenys, vykdantys veiklą pagal. ind. veiklos pažymą, ūkininkai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio  verslo plėtros įstatymo mažos įmonės statusą, jei joje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, o įmonės metinės pajamos neviršys 10 mln. Eur arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. Eur.

       Fondo nuostatuose yra numatytos prioritetinės kryptys, remiamos veiklos sritys bei nustatytas finansinės paramos dydis. Per trejus metus vienas paramos gavėjas gali pasinaudoti 2 savivaldybės teikiamomis paramomis. Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui :

  1. lengvatinės paskolos (beprocentės) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1

darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau kaip keturias darbo vietas (prašant paskolos  būtina turėti užstatą – nekilnojamąjį turtą). Paskola suteikiama investicijoms ne ilgesniam laikotarpiui kaip 3 metai;
       2. dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur;
       3. specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;
       4. parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
       5. verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur;
       6. naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur;
       7. interneto svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 500 Eur.

       Šiuo metu daugiausiai sulaukiame prašymų kompensuoti svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidas.

       Kviečiame smulkiuosius verslininkus naudotis savivaldybės teikiama parama. Detalesnę informaciją suteiksime telefonu +370 687 21117 arba  atvykus į  VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centrą (adresu: Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai) konsultuotis ir/ar užpildyti dokumentus savivaldybės  paramai gauti.

       Taip pat apie savivaldybės teikiamą paramą verslui  galite paskaityti ir internete: www.kedainiai.lt arba www.kedainiutvic.lt.          

Daina Balasevičienė, VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė,

Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos narė
 

Turizmas