Lyginant su 2015 m. pabaiga, mūsų rajone užsienio investicijų srautai sumažėjo 57,3 proc.

Tiesioginių užsienio investicijos yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Jos yra vienas pagrindinių šalies ūkio renovacijos veiksnių, nes atsiranda galimybė diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir progresyvias vadybos idėjas.

Tiesioginės užsienio investicijos 2012 m. sausio 1 d.

2012 m. lapkričio mėn. paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių r. sav. 2011 m. metų pabaigoje sudarė 455,28 mln. Lt, vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui  – 8591 Lt, t.y. 12 proc. buvo didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (7672 Lt).

Tiesioginės užsienio investicijos 2011 m. sausio 1 d.

2011 m. sausio 1 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos buvo 1070,6 mln. Lt, o vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui  - 17 785 Lt, tačiau daugiau kaip 2,4 didesnis už Kauno regiono tiesioginių investicijų tenkantį vienam gyventojui vidurkį, kuris siekė 7271 Lt.

Tiesioginės užsienio investicijos 2010 m. sausio 1 d.

2010 m. sausio 1 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos buvo 788,3 mln. Lt, o vienam Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui - 12 740 Lt, tačiau daugiau kaip 2,2 didesnis už Kauno regiono tiesioginių investicijų tenkantį vienam gyventojui vidurkį, kuris siekė 5 737 Lt. Didžiausias investicijas pritraukė apdirbamoji gamyba, į kurią  daugiausiai investavo Rusija.

Turizmas